همکاری پژوهشی خوارزمی

تفاهم نامه همکاری
تفاهم نامه همکاری علمی ، پژوهشی ، آموزشی و فناوری به گزارش هلدینگ آموزشی خوارزمی ، تفاهم نامه همکاری مابین پارک علم و فناوری ...
۱۴/ ۰۹/ ۱۳۹۷

همکاری پژوهشی
فراهم نمودن شرایط همکاری پژوهشی با دانشگاه ها و موسسات بین المللی به گزارش هلدینگ آموزشی خوارزمی ، همکاری­ پژوهشی بخصوص در ...
۱۳/ ۰۹/ ۱۳۹۷

بازگشت

جستجوی پیشرفته

بازگشت

ورود به سایت