موسیقی خوارزمی

تاثیر موسیقی
تاثیر موسیقی هنگام مطالعه دروس تاثیر موسیقی که ما گوش می دهیم می تواند بسیار زیاد باشد  و اگر این تاثیرگذاری مثبت باشد ، ما ...
۳۰/ ۱۱/ ۱۳۹۷

موزیک اختصاصی
انتشار موزیک اختصاصی خوارزمی به گزارش هلدینگ آموزشی خوارزمی ، با هدف معرفی هر چه بیشتر خدمات خود و با اطلاع از اهمیت موسیقی ...
۱۳/ ۰۹/ ۱۳۹۷

بازگشت

جستجوی پیشرفته

بازگشت

ورود به سایت