قدرت نه گفتن

قدرت نه گفتن
چطور نه بگوییم و قدرت نه گفتن داشته باشیم ؟ قدرت نه گفتن یکی از خواسته های والدین دانش آموزان از مشاورین تحصیلی است ما امروز ...
۲۵/ ۰۱/ ۱۳۹۹

چگونه نه بگوییم
نه گفتن را چگونه آسان و راحت کنیم و چگونه نه بگوییم ؟ چگونه نه بگوییم ؟ اصلا کار ساده ای نیست نمی توانم راحت نه بگویم این ...
۲۴/ ۰۱/ ۱۳۹۹

بازگشت

جستجوی پیشرفته

بازگشت

ورود به سایت