تعطیلی دانشگاه ها اسفند ماه

تاریخ تعطیلی دانشگاه ها
انتشار فهرست دانشگاه هایی که تا پایان اسفند تعطیل شدند تاریخ تعطیلی دانشگاه ها به دلیل بیماری کرونا اعلام شد موسسه خوارزمی ...
۱۱/ ۱۲/ ۱۳۹۸

بازگشت

جستجوی پیشرفته

بازگشت

ورود به سایت