برنامه ریزی هفتگی درسی

مطالعه در تعطیلات عید
مطالعه در تعطیلات عید باعث کاهش عقب افتادگی های درسی شما می شود مطالعه در تعطیلات عید از مهمترین در این دوره کوتاه، شما ...
۱۵/ ۱۱/ ۱۳۹۸

قبولی در امتحانات دی ماه
قبولی در امتحانات دی ماه یکی از مشکلاتی است که بسیاری از دانش آموزان دارند معمولا بسیاری از دانش آموزان نمی دانند چطور خود را ...
۱۲/ ۱۱/ ۱۳۹۸

بازگشت

جستجوی پیشرفته

بازگشت

ورود به سایت