آخرین اخبار کلاس ریاضیات گسسته کنکور در این قسمت به شما اطلاع داده می شود

دروس تدریس شده استاد گشتی
عنوان جلسه موضوع درس آدرس
جلسه اول نکته و تست لینک جلسه
  • filter_dramaنکات و جزوات آموزشی استاد
    جزوات استاد در این قسمت قرار خواهد گرفت
  • placeتوضیحات