کلاس های آنلاین رشته فیزیک پزشکی
کلاس های آنلاین رشته بهداشت باروری
کلاس های آنلاین رشته ژنتیک پزشکی
کلاس های آنلاین رشته بیوشیمی بالینی
کلاس های آنلاین رشته روانشناسی

معرفی دپارتمان پزشکی

 • معرفی دپارتمان پزشکیدپارتمان پزشکی متشکل از سرپرست، کارشناس های مشاوره تخصصی و عمومی و همچنین اساتید می باشد. که با همکاری یکدیگر و در راستای اهداف مؤسسه که همانا موفقیت و رضایت داوطلبان می باشد، اجرای برنامه های ذیل را بر عهده دارند:
  • سرپرست: نظارت بر اجرای کلیه امور اداری و علمی دپارتمان
  • کارشناس مشاوره تخصصی: ارائه راهکارهای مناسب جهت بالا بردن سطح کیفی و کمی مطالعه درس مربوطه
  • کارشناس مشاوره عمومی: ارائه راهکارهای مناسب مطالعه براساس شرایط داوطلب و پیگیری مداوم روند مطالعه
  • استاد: تدریس، طرح تست و آزمون، تألیف جزوه درسی
 • هدف
  • ارتقاء کیفیت آموزش و مشاوره
  • افزایش رضایتمندی داوطلبان
  • افزایش میزان توانمندی علمی داوطلبان و رفع نقاط ضعف
 • خدمات
  • کلاس آنلاین(تشریحی، حل نکته و تست و رفع اشکال)
  • مشاوره تخصصی
  • مشاوره عمومی
  • آزمون های آنلاین
  • صدور ارزیابی ماهیانه
  • آزمونک و تست های هفته ای
  • ارائه منابع آزمون
  • ارائه جزوات کمکی

رشته های دکتری پزشکی

رشته دروس به همراه ضرایب
۱ آمار زیستی استنباط آماری (۲)، روش های آمار زیستی (۵/۳) ، تحلیل چند متغیره (۵/۱) ، تحلیل بقا، کارآزمایی بالینی (۵/۱)
۲ اپیدمیولوژی  اصول و روش های اپیدمیولوژی (۷) ، آمار زیستی (۳) ، اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در کشور (۳) ، نظام سلامت و برنامه های جاری آن (۲)
۳ اقتصاد سلامت اقتصاد بهداشت و درمان (۷) ، اقتصاد خرد و کلان (۳) ، سازمان و مدیریت بهداشت و درمان (۲) ، اقتصاد سنجی (۱)، بهداشت و اپیدمیولوژی (۲)
 ۴  آموزش بهداشت و ارتقای سلامت  ارتباطات در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت (۲)، اصول و فلسفه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت (۳)، تکنولوژی آموزشی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت (۲)، جامعه شناسی سلامت (۲)، روانشناسی سلامت (۱)
 ۵  آموزش پزشکی اصول برنامه ریزی درسی در علوم پزشکی (۱) ، طراحی آموزشی در علوم پزشکی (۲)، نظریه های یادگیری و روش های تدریس (۲)، ارزیابی و ارزشیابی آموزشی (۲)، روش های تحقیق در آموزش و نظام سلامت (۲)، مدیریت و آموزش عالی (۱)
 ۶  انگل شناسی پزشکی تک یاخته شناسی (۵)، کرم شناسی (۵)، حشره شناسی پزشکی (۱)، ایمنی شناسی (۱)، قارچ شناسی پزشکی(۱)، بیوشیمی (۱)، باکتری شناسی و ویروس شناسی (۱)
 ۷  انفورماتیک پزشکی مدیریت اطلاعات پزشکی (۱)، انفورماتیک پزشکی (۱)، ریاضیات گسسته و آمار حیاتی(۱)، کلیات پزشکی (۱)، اصول رایانه، داده ساختارها و الگوریتم (۱)
 ۸  اخلاق پزشکی مبانی فلسفه ( ۲)، انسان شناسی (۱)، مبانی اخلاق پزشکی (۴)، مبانی فقه و حقوق پزشکی (۲)، روش تحقیق در علوم پزشکی (۱)
 ۹  ارگونومی روش های ارزیابی در ارگونومی (۴)، ارگونومی محیطی (۲)، آنتروپومتری و بیومکانیک (۲)، ماکروارگونومی (۲)، ارگونومی شناختی و خطای انسانی (۲)، فیزیولوژی کار (۲)، آناتومی (۱)
 ۱۰  اعضای مصنوعی و وسایل کمکی ارتز (۳)، پروتز (۳)، بیومکانیک (۲)، ارتوپدی (۲)
 ۱۱  ایمنی شناسی پزشکی ایمنی شناسی (۵)، بیوشیمی پزشکی (۱)، ژنتیک پزشکی (۵/۱)
 ۱۲  باکتری شناسی پزشکی باکتری شناسی (۵)، ویروس شناسی (۱)، تک یاخته شناسی و قارچ شناسی (۱)، بیوشیمی (۱)، ژنتیک میکروارگانیسم (۱)، ایمنی شناسی (۱)
 ۱۳  بیولوژی تولید مثل جنین شناسی ۵/۲، فیزیولوژی تولید مثل و غدد (۱)، بیولوژی سلولی و مولکولی ( ۳)، بافت شناسی غدد ( ۵/۱)، آناتومی لگن و پرینه (۱)، ایمنی شناسی پایه (۱)
 ۱۴  بینایی سنجی الکتروفیزیولوژی بینایی (۲)، تکنیک های کلینیکی پیشرفته در اپتومتری (۳)، اپتومتری کودکان پیشرفته (۲)، توانبخشی در اپتومتری (۲)، بیماری های چشم پیشرفته (۲)، عدسی های تماسی پیشرفته (۲)، اصلاح غیر جراحی استرابیسم (۱)، دیسپنسینگ و ساخت عینک های طبی و تلسکوپی (۱)
 ۱۵  بهداشت محیط کلیات بهداشت محیط (۲)، مواد زاید جامد (۲)، آلودگی هوا و کنترل آن (۲)، آب (۲)، فاضلاب (۲)، شیمی محیط (۱)، میکروب شناسی محیط (۱)، هیدرولیک و مکانیک سیالات (۱)، جمع آوری فاضلاب (۱)، انتقال و توزیع آب (۱)
 ۱۶  بیوشیمی بالینی بیوشیمی عمومی (۴)، فیزیولوژی عمومی (۲)، متابولیسم و اختلالات آن (۴)
 ۱۷  بهداشت باروری بهداشت باروری (۵)، بارداری و زایمان (۳)، بیماری های زنان و سرطان های شایع (۲)
 ۱۸  بهداشت حرفه ای عوامل شیمیایی محیط کار (۴)، عوامل فیزیکی محیط کار (۴)، ایمنی در محیط کار (۵/۲)، مهندسی فاکتورهای انسانی (۲)، سم شناسی شغلی (۵/۲)
 ۱۹  پرستاری نظریه ها و کاربرد آن در پرستاری (۵)، اصول و نظریه های مدیریت و کاربرد آن در پرستاری (۳)، اصول و نظریه های آموزش و کاربرد آن در پرستاری (۳)، آمار و پژوهش در پرستاری (۳)
 ۲۰  پزشکی مولکولی بیولوژی سلولی و مولکولی (۴)، ژنتیک (۳)، بیوشیمی (۲)، ایمونولوژی (۲)، فیزیولوژی پزشکی ( ۲)، میکروب شناسی (۲)
 ۲۱  حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین حشره شناسی پزشکی و اپیدمیولوژی (۲)، مالاریولوژی پیشرفته (۱)، لیشمانیوز پیشرفته (۱)، زیست شناسی سلولی و مولکولی (۲)، حشره کش ها، بیوشیمی آفت کش ها و مبارزه با بندپایان (۲)، اکولوژی و اصول سیستماتیک حشرات (۲)
 ۲۲  خون شناسی آزمایشگاهی و انتقال خون خون شناسی (۵/۳)، علوم انتقال خون (۵/۳)، ایمنی شناسی پزشکی (۵/۱)، بیولوژی سلولی مولکولی (۵/۱)
 ۲۳  روانشناسی بالینی آمار و روش تحقیق (۱)، آزمون های روانی (۲)، بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار (۱)، روانشناسی رشد (۱)، نظریه های شخصیت و روان درمانی (۳)، آسیب شناسی روانی (۲)
 ۲۴  روانشناسی نظامی آمار و روش تحقیق (۲)، روانشناسی نظامی (۳)، روانشناسی سازمانی (۲)، روانشناسی اجتماعی (۲)، شخصیت و روان درمانی (۲)، آسیب شناسی روانی (۲)، آزمون های روانی و روان سنجی (۲)
 ۲۵  زیست فناوری پزشکی زیست شناسی سلولی و مولکولی (۵)، بیوشیمی (۲)، ایمنی شناسی (۲)، بیوانفورماتیک (۱)
 ۲۶  ژنتیک پزشکی ژنتیک پزشکی و بالینی (۳)، ژنتیک سرطان (۱)، ژنتیک ایمنی و ژنتیک جمعیت (۱)، سیتوژنتیک پزشکی (۱)، ژنتیک مولکولی و بیوشیمیایی (۲)، مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی مولکولی (۲)
 ۲۷  سلامت و رفاه اجتماعی نظریه های جامعه شناسی (۱)، اقتصاد عمومی (۱)، روانشناسی اجتماعی (۱)، آمار و روش تحقیق (۱)، مدیریت و برنامه ریزی (۱)
 ۲۸  شنوایی سنجی الکتروفیزیولوژی شنوایی و تعادل (۴)، علوم اعصاب شنوایی و تعادل (۳)، درمان توانبخشی در آسیب های شنوایی و تعادل (۳)
 ۲۹  علوم تشریحی تشریح (۵)، بافت شناسی (۳)، جنین شناسی (۳)، تکنیک های میکرو آناتومی (۲)، بیولوژی سلولی مولکولی (۲)
 ۳۰  علوم تغذیه تغذیه (۵)، بیوشیمی (۳)، فیزیولوژی (۲)
 ۳۱  علوم اعصاب نوروبیولوژی سلولی (۲)، نوروفیزیولوژی ( ۳)، نوروفارماکولوژی (۲)، نوروآناتومی (۳)
 ۳۲  علوم و صنایع غذایی میکروبیولوژی مواد غذایی (۲)، شیمی مواد غذایی (۲)، تکنولوژی مواد غذایی (۳)، کنترل کیفی مواد غذایی (۳)
 ۳۳  فیزیک پزشکی فیزیک عمومی (۱)، ریاضیات در فیزیک و آمار زیستی (۱)، مبانی فیزیک ۵/۲، اصول رادیوبیولوژی (۵/۲)، آشکارسازی و دزیمتری(۱)، نور، فیزیک دیدگانی و لیزر (۱)، الکتریسیته و مغناطیس در پزشکی (۱)، اصول فیزیکی دستگاههای علوم آزمایشگاهی (۵/۰)، مبانی فیزیکی پرتودرمانی (۲)
 ۳۴  فیزیوتراپی الکتروتراپی (۲)، تمرین درمانی (۳)، اورتز و پروتز (۱)، ارزشیابی و اندازه گیری (۲)، فیزیولوژی کار (۱)، نوروفیزیولوژی عصب و عضله (۳)، بیومکانیک (۳)
 ۳۵  فیزیولوژی فیزیولوژی (۴)، فارماکولوژی (۳)، آناتومی (۲)، بیوشیمی (۲)
 ۳۶  فیزیولوژی ورزش فیزیولوژی پزشکی (۳)، بیوشیمی عمومی (۲)، تغذیه و متابولیسم (۲)، فیزیولوژی ورزشی (۲)، آناتومی و کینزیولوژی (۱)
 ۳۷  قارچ شناسی پزشکی قارچ شناسی پزشکی (۶)، تک یاخته شناسی پزشکی (۱)، باکتری شناسی پزشکی (۱)، ایمنی شناسی (۲)
 ۳۸  گفتاردرمانی زبان شناسی و علوم اعصاب (۲)، آسیب شناسی، ارزیابی و درمان اختلالات گفتار (۴)، آسیب شناسی، ارزیابی و درمان اختلالات زبان (۴)
 ۳۹  مامایی بارداری، زایمان و شیردهی (۳)، مراقبت نوزادان طبیعی(۱)، داخلی جراحی (۲)، فیزیولوژی تولید مثل (۱)، احیای مادر و نوزاد (۱)، بهداشت باروری (۲)
 ۴۰  مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تئوری های مدیریت (۳)، برنامه ریزی در نظام بهداشت و درمان (۲)، آمار زیستی (۱)، سازمان و مدیریت بهداشت و درمان (۲)، اقتصاد بهداشت و درمان (۲)
 ۴۱  مددکاری اجتماعی نظریه های مددکاری اجتماعی (۵/۵)، روش تحقیق و آمار (۳)، مدیریت و برنامه ریزی (۲)، مسائل و آسیب های اجتماعی (۵/۴)
 ۴۲  مطالعات اعتیاد اختلالات روانپزشکی (۲)، روانشناسی پایه و بالینی (۲)، نوروفارماکولوژی (۲)، اپیدمیولوژی و آمار (۱)، نوروفیزیولوژی (۲)، جامعه شناسی (۱)
 ۴۳  مهندسی پزشکی بیوالکتریک ابزار دقیق پزشکی (۳)، پردازش سیگنال های دیجیتال (۲)، تصویرگر پزشکی و پردازش تصویر (۳)، ریاضیات مهندسی و آمار و احتمال (۳)
 ۴۴  مهندسی پزشکی رباتیک پزشکی بیومکانیک و رباتیک (۳)، پردازش تصاویر پزشکی (۲)، ابزار دقیق پزشکی (۲)، ریاضیات مهندسی و آمار و احتمال (۳)
 ۴۵  مهندسی بافت آناتومی و جنین شناسی (۱)، بافت شناسی (۲)، فیزیولوژی سلول (۱)، بیولوژی سلولی و مولکولی (۲)، مبانی مواد (۲)، بیوفیزیک (۱)، بیوشیمی ماکرومولکول ها (۱)
 ۴۶  ویروس شناسی پزشکی ویروس شناسی (۶)، ایمنی شناسی (۱)، بیوشیمی عمومی (۱)، بیولوژی سلولی و مولکولی (۱)، آمار حیاتی و اپیدمیولوژی (۱)

 

دروس مشترک: MHLE و MSRT