آخرین اخبار کلاس صدای مشاوره پرستاری در این قسمت به شما اطلاع داده می شود

دروس تدریس شده استاد رسولی
عنوان جلسه موضوع درس آدرس
جلسه اول توضیح لینک جلسه
جلسه دوم سوالات لینک جلسه
جلسه سوم آنالیز سوالات پرستاری لینک جلسه
  • filter_dramaنکات و جزوات آموزشی استاد
    جزوات استاد در این قسمت قرار خواهد گرفت
  • placeتوضیحات