آخرین اخبار کلاس مشاوره اتاق عمل در این قسمت به شما اطلاع داده می شود

دروس تدریس شده استاد رسولی
عنوان جلسه موضوع درس آدرس
جلسه اول توضیح لینک جلسه
جلسه دوم آنالیز سوالات اتاق عمل لینک جلسه
جلسه سوم بخش دوم آنالیز سوالات اتاق عمل لینک جلسه
  • filter_dramaنکات و جزوات آموزشی استاد
    جزوات استاد در این قسمت قرار خواهد گرفت
  • placeتوضیحات