درباره مهندسی کشاورزی

برای بالا بردن سطح تولید و کیفیت محصولات باغبانی لازم است متخصصینی تربیت شوند که بتوانند با استفاده از دانش روز و تجربه کسب شده خود تولید اقتصادی و قابل صدور محصولات باغبانی را امکان پذیر ساخته و از طرفی در آموزش و تحقیق و برنامه ریزی توسعه و بهبود رشته باغبانی فعالیت نمایند. باغبانی است که کارش تلفیقی از علوم ، تکنولوژی و هنر است. دانشجویان این رشته ضمن کسب دانش و کارآیی در زمینه تولید میوه ، سبزی، گیاهان دارویی و معطر در مورد طراحی فضایی سبز و اصلاح و تهیه نهال و بذر محصولات باغبانی آموزش می‌بینند

*توجه: افرادی‌ که‌ زمینه‌های‌ هنری‌ در آنها قوی‌ است‌، در این‌ گرایش موفق‌تر خواهند شد.

تعداد واحدها
الزامی ۲۵
انتخابی
سمینار ۱
پایان نامه ۶
جمع ۳۲

منابع آزمون ها

منابع پیشنهادی مطالعاتی :

باغبانی

زبان عمومی

بسته آموزشی زبان عمومی استاد سازگار

میوه کاری

کتاب میوه کاری جلیلی مرندی چاپ جدید

 

گل کاری وسبزی کاری

گل کاری:۱-جزوه گل کاری صالحی دانشگاه شیراز*(  سال تحصیلی ۸۷- ۸۸)۲ -جزوه گل کاری نادری دانشگاه تهران* ( سال تحصیلی ۸۸-۸۹)- کتاب کافی و قاسمی

سبزی کاری :۱-جزوه سبزی کاری حسندخت دانشگاه تهران۲ *- جزوه سبزی کاری دلشاد دانشگاه تهران*( سال تحصیلی ۸۷-۸۸)- کتاب کاری سبزی کاری دانشور

 

ازدیاد نباتات

کتاب ازدیاد نباتات خوشخوی جلد ۱تا ۳ تا صفحه ۱۰۰۰-جزوه ازدیاد نباتات زمانی دانشگاه تهران *( سال تحصیلی ۸۷-۸۸)- جزوه ازدیاد نباتات دکتر صالحی شیراز* ( سال تحصیلی ۸۷-۸۸)

 

خاک شناسی وگیاه شناسی

گیاه شناسی پایه دکتر احمد قهرمان

 

فیزیولوژی وفیزیولوژی پس از برداشت

فیزیولوژی پس از برداشت:۱- کتاب فیزیولوژی پس از برداشت راحمی

گرایش ها

معرفی گرایش ها:

  • گل‌ها و گیاهان زینتی: که دربر گیرنده ی کلیه ی اطلاعات علمی وگسترده در خصوص شناسایی،تکثیر،پرورش وتولید محصولات مذکور و استفاده در طراحی های کلان و برخی از قبیل پارک ها و باغ های عمومی و خصوصی، محوطه سازی و فضاهای سبز و تحقیقات شایان توجه در خصوص مسائل ژنتیکی واصلاح و بهبود خصوصیات و ویژگی های کمی وکیفی این گیاهان می باشد.
  • میوه‌کاری: که در بر گیرنده ی کلیه ی اطلاعات علمی و گسترده شبیه آن چه درفوق ذکر گردید.درمورد انواع میوه جات مناطق مختلف دنیا ومسائل متفاوت آنها از قبیل فیزیولوژی، ژنتیک، بیوتکنولوژی، تنش های محیطی، تغذیه و هورمون ها، سازگاری و ناسازگاری و موارد مشابه می باشد.
  • سبزی‌کاری: که عینا”در بر گیرننده ی آن چه که در مورد میوه جات متذکر شد می باشدکه روی انواع مختلف سبزیجات ومسائل مختلف علمی آنها صورت می  گیرد گرایشات مختلف مربوط به کشت بافت وبیوتکنولوژی وموارد اصلاحی در مورد بسیاری ازمحصولات سبزی قابل پیاده کردن است.
  • گیاهان دارویی: مسائل علمی آموزشی وتحقیقاتی باغ تکیه بر ویژگی های داروئی گیاهان مختلف واستخراج آنها به طرق علمی و بررسی فیتوکلین ها ومتابولیت های ثانویه بخشی از مطالب  این گرایش است.

بازار کار

زمینه های اشتغال:

فارغ التحصیلان این رشته می توانند پس از پایان تحصیلات مسؤولیت های متفاوتی به عهده بگیرند، از جمله:

  • محاسبه، ساخت و اجرای گلخانه های تولید گل و سبزی، شاسی های گرم و سرد، خزانه های تولید نشا و …
  • نظارت و اجرا در کاشت باغ‌های پیشرفته و همچنین تولید ارقام جدید میوه و سبزی و… .
  • فعالیت در زمینه های تحقیقات کشاورزی در بخش باغبانی.
  • طراحی باغ و پارک و فضای سبز شهری و نظارت و اجرای طرحهای فضای سبز ، چمن کاری و گل کاری.
  • انجام بسیاری از کارهای نقشه برداری برای اجرا و ایجاد دقیق باغها و فضای سبز.
  • تولید نهال و پرورش گل و ایجاد نهالستان و گلستان‌های پیشرفته.

توانایی‌های فارغ‌التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری در تحصیلات تکمیلی بیشتر به جنبه‌های نظری و پژوهشی پرداخته می شود و دانشجویان توانایی‌های علمی، پژوهشی و به طور کلی نظری خود را افزایش می‌دهند.

ظرفیت دانشگاه ها

ظرفیت پذیرش مجموعه مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی سراسری سال ۱۳۹۲

 

ظرفیت روزانه شبانه پیام نور غیر انتفاعی پردیس خودگردان
تهران شهرستان تهران شهرستان تهران شهرستان تهران شهرستان تهران شهرستان
باغبانی ۳۴ ۲۵۷ ۲۲ ۱۱۴ ۶۰ ۱۲ ۱۴۴

 

جمع روزانه: ۲۹۱

جمع شبانه: ۱۳۶

جمع غیرانتفاعی: ۶۰

جمع پردیس: ۱۵۶

جدول ضرایب و گرایش مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی (آزاد) سال ۱۳۹۲

 

مواد امتحانی و ضرایب آن‌ها
گرایش‌ها زبان آمار اصول باغبانی فیزیولوژی وفیزیولوژی بعد از برداشت و ازدیاد نباتات گیاه شناسی و خاک شناسی
علوم باغبانی ۳ ۲ ۴ ۳ ۳
گیاهان دارویی ۳ ۲ ۴ ۴ ۳
فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه ۳ ۲ ۴ ۳ ۳
فیزیولوژی و اصلاح سبزی‌ها ۳ ۲ ۴ ۳ ۳
گیاهان زینتی ۲ ۲ ۴ ۳ ۳
فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت ۳ ۲ ۳ ۴ ۳

 

 


 

ظرفیت پذیرش مجموعه مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی دانشگاه آزاد سال (۱۳۹۲)

 

رشته – گرایش نام واحد دانشگاهی ظرفیت پذیرش
مهندسی باغبانی – بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی واحد ابهر ۱۵
واحد استهبان ۱۵
واحد اصفهان(خوراسگان) ۱۵
واحد جهرم ۱۵
واحد جیرفت ۱۵
واحد شیروان ۱۵
واحد علوم و تحقیقات ۱۵
واحد کرج ۱۵
مجموع ۱۲۰
مهندسی باغبانی – فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری واحد ابهر ۱۵
واحد استهبان ۱۵
واحد اصفهان(خوراسگان) ۱۵
واحد جهرم ۱۵
واحد جیرفت ۱۵
واحد دامغان ۱۵
واحد ساوه ۱۵
واحد شهرکرد ۱۵
واحد شیراز ۱۵
واحد شیروان ۱۵
واحد علوم و تحقیقات ۱۵
پردیس علوم و تحقیقات دامغان ۱۵
واحد کرج ۱۵
واحد میانه ۱۵
مجموع ۲۱۰
مهندسی باغبانی –  فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه واحد ابهر ۱۵
واحد اصفهان(خوراسگان) ۱۵
واحد جهرم ۱۵
واحد جیرفت ۱۵
واحد رشت ۱۵
واحد شیراز ۱۵
واحد شیروان ۱۵
واحد علوم و تحقیقات ۱۵
واحد کرج ۱۵
مجموع ۱۳۵
مهندسی باغبانی –  فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها واحد ابهر ۱۵
واحد اصفهان(خوراسگان) ۱۵
واحد جهرم ۱۵
واحد جیرفت ۱۵
واحد شیراز ۱۵
واحد شیروان ۱۵
واحد علوم و تحقیقات ۱۵
واحد کرج ۱۵
واحد گرمسار ۱۵
مجموع ۱۳۵
مهندسی باغبانی –  فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی واحد ابهر ۱۵
واحد اصفهان(خوراسگان) ۱۵
واحد جهرم ۱۵
واحد جیرفت ۱۵
واحد رشت ۱۵
واحد شیراز ۱۵
واحد شیروان ۱۵
واحد علوم و تحقیقات ۱۵
پردیس علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان ۱۵
واحد کرج ۱۵
واحد گرمسار ۱۵
مجموع ۱۶۵
مهندسی باغبانی –  فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی واحد ابهر ۱۵
واحد اصفهان(خوراسگان) ۱۵
واحد جهرم ۱۵
واحد جیرفت ۱۵
واحد شیروان ۱۵
واحد علوم و تحقیقات ۱۵
واحد کرج ۱۵
مجموع ۱۰۵

 

مجموع ظرفیت‌: ۸۷۰ نفر