کلاس های آنلاین دپارتمان فرآوری و انتقال گاز

درباره مهندسی فرآوری و انتقال گاز
مهندسی فرآوری و انتقال گاز، شامل دروس نظری و پروژه تحقیقاتی در یکی از زمینه‌های فرآوری، تراکم، انتقال و توزیع گاز یا زمینه‌های مشابه با این موضوعات است. این دوره مشتمل بر دروس عملیاتی فرآوری گاز، تراکم، انتقال و توزیع گاز، دینامیک گازها، ترمودینامیک پیشرفته و مکانیک سیالات دو فازی است. این رشته با سایر رشته‌های مهندسی نظیر مهندسی شیمی، مهندسی نفت و مهندسی مکانیک سیالات در ارتباط است

مهندسی فرآوری و انتقال گاز، شامل دروس نظری و پروژه تحقیقاتی در یکی از زمینه‌های فرآوری، تراکم، انتقال و توزیع گاز یا زمینه‌های مشابه با این موضوعات است. این دوره مشتمل بر دروس عملیاتی فرآوری گاز، تراکم، انتقال و توزیع گاز، دینامیک گازها، ترمودینامیک پیشرفته و مکانیک سیالات دو فازی است. این رشته با سایر رشته‌های مهندسی نظیر مهندسی شیمی، مهندسی نفت و مهندسی مکانیک سیالات در ارتباط است.
منابع آزمون ها
منابع پیشنهادی مطالعاتی:

فرآوری و انتقال گاز

 

 

 

 

زبان (عمومی و تخصصی):

۱ـ بسته آموزشی زبان عمومی استاد سازگار

۲ـ زبان انگلیسی برای دانشجویان مهندسی شیمی ـ دکتر نصرالله قیاسی، کاظم میرجلیلی

 ریاضیات (معادلات دیفرانسیل ـ ریاضیات کاربردی ـ عددی):

۱ـ معادلات دیفرانسیل، دکتر کرایه‌چیان

۲ـ معادلات دیفرانسیل، سیمونز

۳ـ کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی ـ تألیف دکتر منوچهر نیک‌آذر ـ دکتر ریاض خراط (جلد اول و دوم)

۴ـ کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی ، تألیف ارجمند مهربانی

 ترمودینامیک مهندسی شیمی ۱ و ۲:

۱ـ ترمودینامیک مهندسی شیمی ـ نوشته اسمیت ون نس ـ ترجمه دکتر کلباسی

۲ـ ترمودینامیک ون وایلن ـ ترجمه دکتر کاشانی حصار

 انتقال حرارت ۱ و ۲:

۱ـ‌ انتقال حرارت ـ هولمن

۲ـ انتقال حرارت ـ سنجل

۳ـ انتقال حرارت ـ اینکروپرا

 انتقال جرم:

۱ـ انتقال جرم نوشته دکتر چالکش امیری

۲ـ انتقال جرم نوشته دکتر حسین بهمنیار

۳ـ انتقال جرم رابرت تریبال ترجمه دکتر سهرابی و کاغذچی

۴ـ اصول طراحی و تحلیل در انتقال جرم تالیف سعید پورمهدیان

عملیات واحد ۲ و ۱:

۱ـ عملیات واحد ،کتاب تریبال

۲ـ عملیات واحد، کتاب مک کیب

۳ـ عملیات انتقال جرم تالیف رابرت اولدتریبال

 مکانیک سیالات:

۱ـ مکانیک سیالات ـ نوشته استریتر

۲ـ مکانیک سیالات شیمز، ترجمه سیامک انتظاری

۳ـ مکانیک سیالات، تألیف وایت

۴ـ مکانیک سیالات، تألیف فاکس

گرایش ها
جدول گرایش ها و ضرایب مهندسی فرآوری انتقال گاز سراسری سال ۱۳۹۲

 

مواد امتحانی و ضرایب آنها
ضرایب دروس زبان عمومی و تخصصی ریاضیات ترمودینامیک مهندسی شیمی انتقال حرارت انتقال جرم عملیات واحد مکانیک سیالات
۲ ۲ ۳ ۳ ۲ ۳ ۲

 

ظرفیت پذیرش مهندسی فرآوری و انتقال گاز دانشگاه‌های سراسری (۱۳۹۲)

 

گرایش روزانه نوبت دوم
تهران شهرستان تهران شهرستان
فراوری و انتقال گاز ۲۰ ۳ظرفیت دانشگاه ها
جدول گرایش ها و ضرایب مهندسی فرآوری انتقال گاز سراسری سال ۱۳۹۲

 

مواد امتحانی و ضرایب آنها
ضرایب دروس زبان عمومی و تخصصی ریاضیات ترمودینامیک مهندسی شیمی انتقال حرارت انتقال جرم عملیات واحد مکانیک سیالات
۲ ۲ ۳ ۳ ۲ ۳ ۲

 

ظرفیت پذیرش مهندسی فرآوری و انتقال گاز دانشگاه‌های سراسری (۱۳۹۲)

 

گرایش روزانه نوبت دوم
تهران شهرستان تهران شهرستان
فراوری و انتقال گاز ۲۰ ۳