آخرین اخبار کلاس نکته و تست دانش مسائل روز در این قسمت به شما اطلاع داده می شود

دوشنبه ها ساعت ۱۰ تا ۱۲

دروس تدریس شده استاد کلانتر
عنوان جلسه موضوع درس آدرس
جلسه اول توضیح لینک جلسه
جلسه دوم توضیح لینک جلسه
جلسه سوم توضیح لینک جلسه
  • filter_dramaنکات و جزوات آموزشی استاد
    جزوات استاد در این قسمت قرار خواهد گرفت
  • placeتوضیحات