آخرین اخبار کلاس صدای مشاوره در این قسمت به شما اطلاع داده می شود

دروس تدریس شده استاد رسولی
عنوان جلسه موضوع درس آدرس
جلسه اول آنالیز سوالات مامائی لینک جلسه
  • filter_dramaنکات و جزوات آموزشی استاد
    جزوات استاد در این قسمت قرار خواهد گرفت
  • placeتوضیحات