کلاس های آنلاین دپارتمان زمین شناسی

درباره زمین شناسی

زمین شناسی علمی است که با منابع فلزی و غیر فلزی، منابع انرژی، منابع زیرزمینی آب و هر آنچه که به عنوان ثروت طبیعی و ملی شناخته می‌شود سروکار دارد. این رشته ارتباط بسیار نزدیکی با علوم زیستی و شیمی داشته و استفاده از نقشه های ماهواره ای ، سیستم های اطلاعات جغرافیایی و نقشه‌برداری در آن واجد اهمیت زیادی می باشد.

منابع آزمون ها
منابع پیشنهادی مطالعاتی

زبان عمومی و تخصصی

۱ـ physical geology

۲-Understanding Earth

۳- زبان تخصصی زمین شناسی، مرتضی پیروز

۴-Essential geology

۵ـ sedimentary – Taker

رسوب‌شناسی و پترولوژی سنگ‌های رسوبی

۱ـ رسوب شناسی، رضا موسوی حرمی

۲ـ سنگ شناسی رسوبی، موریس.ای.تاکر،ترجمه: موسوی حرمی و اسدا… محبوبی

۳ـ کتاب رسوب شناسی دانشگاه علوم پایه دامغان، مهندس اهری پور

۴ـ مبانی زمین شناسی، ادوارد.جی.تاربوک و فردریک.ک.لوتگن، ترجمه: رسول اخروی

آب های زیرزمینی

۱ـ آبهای زیر زمینی، دکتر صداقت

زمین‌شناسی ایران

۱ـ زمین‌شناسی ایران تألیف خسروتهرانی

۲ـ زمین شناسی ایران، دکتر درویش زاده

۳ـ زمین شناسی ایران، دکتر درویش زاده

۴ـ زمین شناسی ایران، آقا نباتی

زمین‌شناسی نفت

۱ـ زمین‌شناسی نفت تألیف محمدرضا رضایی

۲ـ زمین‌شناسی نفت تألیف ریچارد سلی، ترجمه سروش مدبری

۳ـ زمین‌شناسی نفت تألیف صیرفیان

ژئوشیمی

۱ـ اصول ژئوشیمی برایان میسون ترجمه فرید مُر

۲ـ ژئوشیمی رسوبی دکتر محمد حسین آدابی

سنگ‌شناسی و پترولوژی

۱ـ سنگ شناسی آذرین دکتر سید مسعود همام

۲ـ سنگ‌شناسی دگرگونی تألیف دکتر علی درویش‌زاده

۳ـ سنگ شناسی رسوبی، موریس.ای.تاکر

۴ـ سنگ شناسی رسوبی، دکتر سحابی

۵ـ سنگ‌شناسی آذرین تألیف دکتر علی درویش زاده

۶ـ پتروگرافی و پترولوژی سنگ‌های آذرین تألیف حسین معین وزیری و علی احمدی

۷ـ سنگ‌شناسی رسوبی تألیف فریدون سرابی

۸ـ رسوب‌شناسی تألیف رضا موسوی حرمی

 

دیرینه‌‌شناسی

۱ـ دیرینه شناسی، دکتر خسروتهرانی

۲ـ جزوه دیرینه شناسی، دکتر عزیز الله طاهری

زمین‌‌شناسی مهندسی

۱ـ مبانی زمین‌شناسی مهندسی تألیف دکتر محمدحسین قبادی

۲ـ مکانیک خاک تألیف داس ترجمه شاپور طاحونی

۳ـ مبانی زمین‌شناسی مهندسی تألیف حسین معماریان

۴ـ درآمدی بر مکانیک سنگ تألیف کاستیاما و وتوکوری ترجمه حسینی

زمین‌‌شناسی ساختمانی

۱ـ زمین شناسی ساختمانی (جزوه درسی)، دکتر الیاسی

۲ـ زمین شناسی ساختمانی، دکتر پور کرمانی

۳ـ زمین شناسی ساختمانی، دکتر مهدی علوی، سازمان زمین شناسی

چینه‌شناسی

۱ـ اصول چینه‌نگاری تألیف حسین وزیر مقدم و مسعود کیمیاگری

۲ـ اصول چینه نگاری وزیری طاهری جعفریان

۳ـ اصول چینه شناسی ایرج مغفوری

۴ـ جزوه چینه شناسی، دکتر شمیرانی

زمین‌شناسی اقتصادی

۱ـ زمین‌شناسی اقتصادی کاربردی تألیف جمشید شهاب پور و محمدحسن کریم‌پور

۲ـ مقدمه‌ای بر زمین شناسی کان سنگ‌ها، فریدمر و جواد مقدسی

۳ـ مبانی زمین شناسی اقتصادی، عبدالمجید یعقوب پور

۴ـ زمین شناسی اقتصادی، دکتر فرید مُر

زمین‌شناسی زیست محیطی

۱ـ زیست محیطی (غضبان)

۲ـ زیست محیطی (غفوری و حافظی قورس)

گرایش ها

این رشته دارای ۱۰ گرایش به شرح زیر می باشد:

 1. پترولوژی
 2. زمین شناسی اقتصادی
 3. تکتونیک
 4. آب شناسی(هیدرولوژی)
 5. چینه شناسی و فسیا شناسی
 6. رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
 7. نفت
 8. مهندسی
 9. زمین شناسی زیست محیطی
 10. ژئوشیمی

* توجه: در آزمون دانشگاه آزاد علاوه بر ۱۰ گرایش فوق گرایش «سنجش از دور زمین شناختی (کد: ۳۰۴۲۱)» نیز ارائه می شود.

 

تعداد واحدها
الزامی ۱۸ واحد
اختیاری ۱۲ واحد
پایان نامه ۸ واحد
مجموع                       ۳۸

بازار کار

زمینه های اشتغال :

 • فعالیت در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی
 • فعالیت در آزمایشگاه های مربوط به بخش خصوصی
 • فعالیت در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی
 • فعالیت در شرکت ملی نفت
 • فعالیت در مؤسسه ژئوفیزیک و وزارت مسکن
 • فعالیت در مؤسسه زمین شناسی و زلزله
 • فعالیت در وزارت کشاورزی و وزارت راه و ترابری
 • همچنین امکان کار در مراکز خرید و فروش جواهر به عنوان کارشناس سنگ های قیمتی برای فارغ التحصیلان این رشته امکان‌پذیر است.

ظرفیت دانشگاه ها
ظرفیت پذیرش مجموعه زمین شناسی دانشگاه‌های سراسری کل کشور (۱۳۹۲)

ظرفیت‌ها روزانه نوبت دوم پیام نور نیمه حضوری غیرانتفاعی پردیس خودگردان
تهران شهرستان تهران شهرستان تهران شهرستان تهران شهرستان تهران شهرستان تهران شهرستان
پترولوژی ۲۹ ۱۱۸ ۹ ۴۸ ۰ ۱۵۰ ۱۵ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰
اقتصادی ۱۷ ۶۸ ۳ ۲۶ ۳۰ ۱۲۰ ۱۵ ۷۵ ۰ ۰ ۰ ۱۵
تکتونیک ۲۲ ۷۵ ۰ ۳۰ ۰ ۳۰ ۱۵ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰
آبشناسی (هیدرولیک) ۱۳ ۴۱ ۰ ۱۱ ۰ ۳۰ ۰ ۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰
چینه شناسی و فسیل شناسی ۲۰ ۵۵ ۸ ۱۹ ۶۰ ۱۶۵ ۱۵ ۰ ۰ ۱۵ ۰ ۱۵
رسوب شناسی و سنگ شناسی ۱۷ ۳۸ ۴ ۱۵ ۰ ۳۰ ۰ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰
نفت ۳ ۸ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰
مهندسی ۱۳ ۳۷ ۳ ۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
زیست محیطی ۰ ۴۵ ۰ ۱۳ ۰ ۳۰ ۰ ۳۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵
ژئوشیمی ۸ ۲۲ ۴ ۴ ۰ ۰ ۰ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰

 

مجموع ظرفیت کل گرایش‌ها:

پترولوژی: ۳۸۴ نفر

اقتصادی: ۳۶۹ نفر

تکتونیک: ۱۵۷ نفر

آبشناسی (هیدرولیک): ۱۲۰ نفر

چینه‌شناسی و فسبل‌شناسی: ۳۷۲ نفر

رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی: ۱۱۹ نفر

نفت: ۲۸ نفر

مهندسی: ۷۷ نفر

زیست محیطی: ۱۱۸ نفر

ژئوشیمی: ۵۳ نفر