درباره تربیت بدنی و علوم ورزشی

تربیت‌ بدنی‌ رشته‌ میان‌ رشته‌ای‌ است‌ که‌ از علوم‌ مختلــف‌ مــاننــد فیــزیــولوژی، مدیریت، بیومکانیک، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و تاریخ برای‌ تقویت‌ و تربیت‌ جسم‌ و روان‌ انسان‌ استفاده‌ می‌کند. این‌ رشته‌ از یک‌ سو مشتمل‌ بر یکسری‌ رشته‌های‌ پایه‌ پزشکی‌ است تا جایی‌ که‌ فارغ‌التحصیل‌ آن‌ تا حد یک‌ پزشکیار با جسم‌ انسان‌ آشنا می‌شود و از سوی‌ دیگر بخشی‌ از دروس‌ این‌ رشته،‌ شامل‌ علوم‌ تربیتی‌ است‌ تا دانشجوی‌ این‌ رشته‌ با کنش‌ و واکنش‌ انسان‌ها آشنا شود و بتواند به‌ عنوان‌ یک‌ مربی‌ با ورزشکاران‌ یا دانش‌آموزان‌ به‌ درستی‌ برخورد کند. و بالاخره‌ یک‌ بـُعد این‌ رشته‌ شامل‌ علوم‌ ورزشی‌ می‌شود؛ یعنی‌ دانشجو، علوم‌ ورزشی‌ را به‌ صورت‌ علمی‌ و عملی‌ آموزش‌ می‌بیند تا بتواند در رشته‌های‌ مختلف‌ ورزشی‌ مهارت‌ داشته‌ باشد و همچنین‌ توانایی‌ تحقیق‌ در علوم‌ ورزشی‌ را به‌ دست‌ بیاورد.

این رشته دانش جدیدی است که در اوایل قرن بیستم به دنیا معرفی شد اما در طول صد سال اخیر با رشد و توسعه قابل ملاحظه ای روبه‌رو بوده است. بدیهی است اگر چنین سرعتی با تخصصی شدن همراه نباشد از بداعت و تازگی دور خواهد شد.رفتار حرکتی شاخه ای است مرکب از رشد و تکامل حرکتی و یادگیری حرکتی که به تفصیل مراحل رشد انسان و فرآیند یادگیری مورد بررسی قرار می‌دهد.آسیب شناسی ورزشی ضمن تشریح قسمت‌های مختلف بدن به شناخت آسیب‌های ناشی از ورزش و حرکات ناصحیح (راه رفتن، نشستن و…) و نحوه درمان و اصلاح آن‌ها می پردازند.

منابع آزمون ها

منابع پیشنهادی مطالعاتی:

زبان  عمومی و تخصصی

زبان عمومی:

بسته آموزشی زبان عمومی استاد سازگار

زبان تخصصی:

۱- متون تخصصی تربیت بدنی، انتشارات سمت، مؤلف: خسرو ابراهیم

۲- مجموعه متون تخصصی تربیت بدنی (۲ جلد)، انتشارات فردا، مؤلف: طهماسبی- حاتمی

حرکت شناسی

۱- اصول حرکت شناسی ساختاری، انتشارات سمت، مؤلف: ولی‌الله دبیری روشن

۲ـ حرکت‌شناسی (دکتر تند نویس، دکتر رواسی، دکتر دبیری روشن)

فیزیولوژی و تغذیه

۱- اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱)، انتشارات سمت، مؤلف: گائینی، دبیری روشن

۲- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی، انتشارات مبتکران، مؤلف: ۵ استاد

۳ـ فیزیولوژی ورزشی، انرژی و تغذیه (دکتر خالدان)

آسیب شناسی

۱- پیشگیری و درمان آسیب‌های ورزشی، انتشارات سمت، مؤلف: دانشمندی- قره‌خانلو- علی‌زاده

۲- آسیب‌های ورزشی، انتشارات بامداد کتاب، مؤلف: حمید خداداد

بیومکانیک

۱- بیومکانیک فنون ورزشی، انتشارات دانشگاه تهران، مؤلف: نمازی زاده

۲- مقدمات بیومکانیک ورزشی، انتشارات سمت، مؤلف: صادقی

حرکات اصلاحی

۱ حرکات اصلاحی، انتشارات پیام نور، مؤلف: فراهانی

۲ـ آسیب‌شناسی ورزشی (پیشگیری و درمان) سه استاد (دکتر قره‌خانلو، دانشمندی و …)

۳ـ آسیب‌شناسی ورزشی (دکتر خداداد)

۴ـ حرکات اصلاحی سه استاد (دکتر قره‌خانلو ـ دانشمندی و …)

۵ـ حرکات اصلاحی (دکتر رجبی)

۶ـ حرکات اصلاحی یحیی سخنگویی

آمار، سنجش و اندازه‌گیری

۱- سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی، انتشارات بامداد، مؤلف: شیخ و همکاران

۲- سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی، انتشارات پیام نور، مؤلف: همتی نژاد – رحمانی نیا

۳ـ اندازه‌گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی (دکتر هادوی)

رشد و یادگیری حرکتی

۱ـ رشد و تکامل حرکتی در طول عمر (دکتر نمازی‌زاده)

۲ـ رشد حرکتی (دکتر شجاعی)

۳ـ یادگیری حرکتی و اجرا (ریچارد اشمیت)

۴ـ یادگیری حرکتی (ریچارد مگیل)

مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی

۱ـ مدیریت سازمان‌های ورزشی و طرز اجرای مسابقات (دکتر مهرزاد حمیدی)

۲ـ مدیریت سازمان‌های ورزشی و  طرز اجرای مسابقات (دکتر کوزه‌چیان)

۳ـ مدیریت سازمان‌های ورزشی (دکتر نصرالله سجادی)

۴- مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی، مؤلف: شعبانی بهار

اصول و مبانی تربیت بدنی

اصول و فلسفه تربیت بدنی، انتشارات بامداد، مؤلف: مظفری (پورسلطانی)

گرایش ها

مجموعه تربیت بدنی شامل ۶ گرایش به شرح زیر است:

۱-تربیت بدنی و علوم ورزشی

۲- فیزیولوژی ورزشی

۳- بیومکانیک ورزشی

۴- رفتار حرکتی

۵- حرکات اصلاحی و آسیب شناسی

۶- مدیریت ورزشی

* توجه: در آزمون دانشگاه آزاد این مجموعه با  کد: (۲۲۵۰) در ۸ گرایش  ارائه می شود که عبارتند از:

 1. تربیت بدنی و علوم ورزشی- بیومکانیک ورزشی
 2. تربیت بدنی و علوم ورزشی –روان‌شناسی ورزشی
 3. جامعه شناسسی ورزشی
 4. مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش
 5. مدیریت ورزشی
 6. فیزیولوژی ورزشی
 7. رفتار حرکتی
 8. حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی
تعداد واحدها
۲۲ دروس تخصصی
۶ دروس انتخابی
۶ سمینار و رساله
۴ کارورزی
۳۸ جمع

معرفی گرایش‌های مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی:

 1. -تربیت بدنی و علوم ورزشی

  تربیت بدنی و علوم ورزشی یکی از شاخه های علوم انسانی است که از جهات مختلف با علوم پایه و علوم تندرستی پیوند یافته و اثر و نقش آن در رابطه بسیار با توانبخشی و بهسازی جسمی و روانی افراد جامعه غیر قابل انکار است و در نظام جمهوری اسلامی ایران از جایگاه و منزلت ویژه ای برخوردار می‌باشد. ترتیب بدنی و ورزش به‌عنوان یک عامل پیشگیرنده از بروز برخی از ناراحتی ها و عوارض جسمی و روحی نیز مورد توجه بوده و ثابت شده است که از پیشگیرنده از بروز برخی از ناراحتی ها و عوارض جسمی و روحی نیز مورد بوده و ثابت شده است که از پیشروی پاره ای از بیماری‌ها مانند امراض قند و نارسائی های قلبی _ عروقی جلوگیری به‌عمل می‌آورد. دروس این دوره عمدتاً جنبه نظری و پژوهشی دارد.  

۲٫فیزیولوژی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی اعمال بدن موجودات زنده به ویژه انسان را به هنگام فعالیت مورد مطالعه قرار می‌دهد. سلول‌های و بافت‌های بدن موجودات زنده بسیار متحد و هماهنگ با یکدیگر در ارتباط هستند. فعالیت های بدنی با شدت ها و مدت ها متفاوت روی این ارتباط اثر می‌گذارد. این اثر در شرایط زمانی، مکانی، محیطی، سنی، جنسی و نژادی تغییر می‌کند و در حوزه فیزیولوژی ورزشی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

تعداد واحدها
۶ دروس پایه
۱۸ دروس تخصصی
۸ دروس آزمایشگاهی و پایان نامه
۳۲ جمع

۳٫بیومکانیک ورزشی

بیومکانیک جزء علومی است که به ورزشکاران کمک می‌کند تا ضمن ارتقا سطح مهارت‌های خود دچار آسیب دیدگی نشوند، همچنین وسیله مناسبی برای شناخت عوامل آسیب‌زاست و این که در چه شرایطی چه حرکاتی باید انجام شود. از سوی دیگر چون از قوانین فیزیکی و مکانیکی بهره می‌گیرد به صورت علمی به مربیان و به ویژه ورزشکاران کمک می‌کند، تا مهارت‌های ورزشی خود را تا سطح قهرمانی ارتقا ببخشند. «بیومکانیک کاربرد قوانین مکانیکی در ارتباط با ساختار موجود زنده و خصوصاً انسان است».

همچنین می‌توان گفت بیومکانیک علمی است که نیروهای داخلی و خارجی وارد بر بدن انسان و اثرهایی که این نیروها ایجاد می‌کنند را مورد بررسی قرار می‌دهد.

ورزشکارانی که آگاه از علوم بیومکانیک باشند، در فراگیری و بکارگیری تکنیک‌های ورزشی قابلیت بیشتری از خود نشان داده و در سطوح بالای ورزشی موفقیت بیشتری کسب می‌نمایند.

۴٫رفتار حرکتی

دانشجویان گروه رفتار حرکتی ضمن بررسی رشد و نمو و شکل‌گیری دستگاه‌های مختلف بدن و عوامل موثر به روی آن‌ها، فرآیندهای رشد، توسعه و حرکات انسانی را فرا می‌گیرند. با شیوه‌های مختلف کنترلی و عوامل اثرگذار بر یادگیری مهارت‌های ورزشی و حرکتی و نحوه کاربرد آن‌ها در موقعیت‌ها و شرایط مختلف آموزشی آشنا می‌شوند.

از دیگر مباحثی که در این گرایش مطرح می‌شود می‌توان به مباحث عمل دستگاه عصبی مرکزی در کنترل اعمال، اساس فیزیولوژیکی حافظه، فرآیندهای کنترل و انواع حافظه، چگونگی رشد و توسعه شناختی و هوش و ارتباط آن با دستگاه عصبی و حرکات ارادی اشاره کرد.

۵٫حرکات اصلاحی و آسیب شناسی

هدف کلی از تشکیل این گروه تربیت فارغ‌التحصیلاتی است که بتوانند آگاهی عمومی افراد جامعه را نسبت به ضعف‌ها و عوارض جسمانی و روحی و وانی خود را بالا برده به اصلاح، ترمیم و بازتوانی اندام‌های ضعیف خود از طریق حرکات مناسب و کنترل شده اقدام نمایند.

۶٫مدیریت ورزشی

مدیریت ورزش یکى از رشته هاى تخصصى در حوزه تربیت بدنى است که این حوزه علمى مى تواند نقش مهم و کلیدى در رشد و توسعه ورزش ملى، محلى و خصوصى در ابعاد مختلف داشته باشد. در سال هاى اخیر توجه نسبتاً خوبى به این گرایش علمى در حوزه تربیت بدنى شده است. راه اندازى گرایش مدیریت ورزشى در سطوح کارشناسى ارشد و کارشناسى دانشگاه‌هاى مختلف، نویدبخش این امر خواهد بود که در آینده اى نزدیک افراد زیادى به عنوان مدیر ورزشى به صورت علمى تربیت خواهند شد.

بازار کار

 • فعالیت به عنوان مربی‌ و مسؤول‌ ورزش‌ در بخش‌ تربیت‌ بدنی‌ وزارتخانه‌ها
 • مشاور طراح در ساخت‌ وسایل‌ و البسه‌ ورزشی‌ مشاور ، چون‌ نظرات‌ یک‌ کارشناس‌ ورزشی‌ نقش‌ مؤثری‌ در بهبود وسایل‌ ورزشی‌ دارد.
 • تدریس دروس تخصصی تربیت بدنی در دوره کاردانی
 • تدریس درس تربیت بدنی و ورزش عمومی دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
 • برنامه ریزی و مدیریت آموزشی در تربیت بدنی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش تربیت بدنی
 • تدریس دروس نظری و عملی اختصاص ورزش در دوره های تربیت مربی ورزش
 • برنامه ریزی و مدیریت در تربیت بدنی سازمان‌های ورزشی کشور نهادهای انقلابی و بخش خصوصی
 • تدریس در مؤسسات آموزش عالی برای تربیت متخصصان و معلمان تربیت بدنی
 • در کل‌ فارغ‌التحصیل‌ این‌ رشته‌ اگر فرد فعالی‌ باشد، هیچ‌ وقت‌ بیکار نمی‌ماند زیرا می‌تواند به‌ عنوان‌ مربی‌ در باشگاه‌های‌ ورزشی‌ آزاد فعالیت‌ نماید یا به‌ عنوان‌ کارشناس‌ یا مربی‌ بدنسازی‌ جذب‌ سازمان‌ تربیت‌ بدنی‌ شود.

ظرفیت دانشگاه ها

جدول گرایش ها و ضرایب مجموعه  تربیت بدنی و علوم ورزشی سراسری سال ۱۳۹۲

مواد امتحانی و ضرایب آن‌ها
گرایش

 

 

 

 

درس

تربیت بدنی وعلوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی بیومکانیک ورزشی رفتارحرکتی حرکات اصلاحی و آسیب شناسی مدیزیت ورزشی
زبان عمومی و تخصصی ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
فیزیولوژی وتغذیه ورزش ۲ ۴ ۱ ۱ ۱ ۱
آمار،سنجش و اندازه گیری درتربیت بدنی ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی ۲ ۲ ۴ ۲ ۲ ۱
رشد و یادگیری حرکتی ۲ ۱ ۱ ۴ ۱ ۲
حرکات اصلاحی وآسیب شناسی ورزشی ۱ ۱ ۲ ۱ ۴ ۱
مدیریت سازمن‌ها ومسابقات ورزشی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۴


ظرفیت پذیرش مجموعه تربیت بدنی دانشگاه‌های سراسری کل کشور (۱۳۹۲)

ظرفیت روزانه نوبت دوم پیام نور غیر انتفاعی نیمه حضوری مجازی پردیس خودگردان
تهران شهرستان تهران شهرستان تهران شهرستان تهران شهرستان تهران شهرستان تهران شهرستان تهران شهرستان
تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۰ ۷ ۵ ۵ ۲۰ ۶۰ ۱۵
فیزیولوژی ورزشی ۸۴ ۲۳۰ ۴۰ ۷۹ ۶۰ ۱۵ ۱۵ ۶۰ ۵۵ ۱۴۱
بیومکانیک ورزشی ۶ ۱۶ ۳ ۱۳ ۱۰
رفتار حرکتی ۱۰۴ ۷۷ ۵۳ ۲۷ ۳۰ ۱۵ ۳۰ ۴۲
آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی ۲۴ ۳۸ ۲۳ ۲۲ ۳۰ ۶۰ ۴۰
مدیریت ورزشی ۷۲ ۹۴ ۴۵ ۴۲ ۶۰ ۱۶۵ ۱۵ ۴۵ ۱۵ ۱۱۰ ۵۰ ۷۰ ۸۰

ظرفیت کل مجموع گرایش‌ها:

فیزیولوژی ورزشی: ۷۷۹ نفر

تربیت‌بدنی و علوم ورزشی: ۱۲۲ نفر

بیومکانیک ورزشی: ۴۸ نفر

رفتار حرکت: ۳۷۸ نفر

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی: ۲۳۷ نفر

مدیریت ورزشی: ۸۶۳ نفر


گرایش ها و ضرایب مجموعه تربیت بدنی آزاد اسلامی (کد: ۲۲۵۰) سال ۱۳۹۲

                                                  گرایش    

 

 

درس

بیومکانیک ورزشی روان‌شناسی ورزشی جامعه شناشسی ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش مدیریت ورزشی فیزیولوژی ورزشی رفتار حرکتی حرکات اصلاحی و   آسیب شناسی ورزشی
زبان تخصصی انگلیسی ۳ ۳ ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
امار و سنجش و اندازه گیری ۲ ۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
اصول و مبانی تربیت بدنی ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
فیزیولوژی ورزشی ۲ ۲ ۰ ۱ ۱ ۴ ۲ ۲
رشد و تکامل و یادگیری حرکتی ۲ ۲ ۰ ۲ ۲ ۲ ۴ ۱
مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت‌بدنی ۱ ۱ ۰ ۴ ۴ ۱ ۱ ۱
آناتومی و حرکت شناسی ۴ ۱ ۰ ۱ ۱ ۲ ۱ ۴
روان‌شناسی عمومی و رشد ۱ ۴ ۰ ۲ ۲ ۱ ۲ ۲
تاریخ تربیت بدنی و ورزش ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبانی روانی اجتماعی تربیت بدنی و ورزش ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰


ظرفیت پذیرش مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های آزاد کل کشور (۱۳۹۲)

رشته – گرایش نام واحد دانشگاهی ظرفیت پذیرش
تربیت بدنی و علوم ورزشی  -بیومکانیک ورزشی واحد بروجرد ۱۸
واحد تهران مرکزی ۱۸
واحد کرج ۱۸
مجموع ۵۴
تربیت بدنی و علوم ورزشی  -روان‌شناسی ورزشی واحد اصفهان(خوراسگان) ۱۸
واحد واحد کرج ۱۸
واحد سمنان ۱۸
واحد علوم و تحقیقات ۱۸
واحد فیروزکوه ۱۸
واحد قزوین ۱۸
واحد لبنان ۱۸
واحد نجف آباد ۱۸
مجموع ۱۴۴
جامعه شناسی ورزشی واحد تهران جنوب ۱۸
واحد علوم و تحقیقات ۱۸
مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش واحد علی آباد کتول ۱۸
مدیریت ورزشی واحد ارسنجان ۱۸
واحد اسلامشهر ۱۸
واحد اصفهان(خوراسگان) ۱۸
واحد بروجرد ۱۸
واحد تفت ۱۸
واحد تهران جنوب ۱۸
واحد تهران مرکزی ۱۸
واحد ساری ۱۸
واحد علوم و تحقیقات ۱۸
واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی ۱۸
واحد علوم و تحقیقات آیت ا…آملی ۱۸
پردیس علوم و تحقیقات کردستان ۱۸
واحد علوم و تحقیقات کرمان ۱۸
پردیس علوم و تحقیقات مازندران ۱۸
پردیس علوم و تحقیقات هرمزگان ۱۸
پردیس علوم و تحقیقات همدان ۱۸
پردیس علوم و تحقیقات یزد ۱۸
واحد کرج ۱۸
واحد مبارکه ۱۸
واحد مشهد ۱۸
واحد ملکان ۱۸
مجموع ۳۷۸
فیزیولوژی ورزشی واحد اسلامشهر ۱۸
واحد اصفهان(خوراسگان) ۱۸
واحد بروجرد ۱۸
واحد تفت ۱۸
واحد تهران مرکزی ۱۸
واحد جهرم ۱۸
واحد دامغان ۱۸
واحد رشت ۱۸
واحد ساری ۱۸
واحد شوشتر ۱۸
واحد علوم و تحقیقات ۱۸
واحد علوم و تحقیقات آیت ا…آملی ۱۸
پردیس علوم و تحقیقات بوشهر ۱۸
پردیس علوم و تحقیقات خراسان شمالی ۱۸
پردیس علوم و تحقیقات دامغان ۱۸
واحد علوم و تحقیقات فارس ۱۸
پردیس علوم و تحقیقات کرمان ۱۸
پردیس علوم و تحقیقات کهکیلویه و بویر احمد ۱۸
پردیس علوم و تحقیقات گیلان ۱۸
پردیس علوم و تحقیقات مازندران ۱۸
پردیس علوم و تحقیقات یزد ۱۸
واحد کرج ۱۸
واحد محلات ۱۸
واحد مشهد ۱۸
واحد ملکان ۱۸
مجموع ۴۵۰
رفتار حرکتی واحد اصفهان(خوراسگان) ۱۸
واحد بروجرد ۱۸
واحد شوشتر ۱۸
واحد علوم و تحقیقات ۱۸
واحد کرج ۱۸
واحد مشهد ۱۸
مجموع ۱۰۸
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی واحد اصفهان(خوراسگان) ۱۸
واحد بروجرد ۱۸
واحد کرج ۱۸

مجموع ظرفیت:۱۱۸۸ نفر