جزوات آموزشی رایگان

جزوات آموزشی رایگان

پکیج طلایی جزوات درسی مهندس پژمان عباد مدیر عامل موسسه خوارزمی منتشر شد معرفی جزوات درسی مهندس پژمان عباد: پکیج طلایی جزوات موسسه خوارزمی شامل همه آن چیزی است که دانش آموزان برای درس خواندن و متقاضیان قبولی در کنکور (بدون نیاز به حضور در کلاس) به آن نیاز دارند. جزوات و فیلم های آموزشی […]
چرا جزوه بنویسیم؟ جزوه نویسی اصول خاص خودش را دارد . برای نوشتن جزوه بستگی دارد که شما جزوه کدام دسته از دانشجویان باشید. ازآن دسته که واو به واو کلمات استاد را مینویسند و یا آن دسته که نوشتن که چه عرض کنم حتی به درس گوش نمیدهند البته یک دسته سومی هم وجود […]