گوش کردن , افزایش تمرکز , مهارت گوش دادن

در راستای تقویت مهارت گوش کردن خود تلاش نمائید…

موسسه خوارزمی مسئله گوش کردن را شرح می‌دهد.

شرح مسئله گوش کردن:

اشخاصی که از مهارت بالای گوش دادن برخوردار می‌باشند، توانایی شگفت‌انگیزی در یادگیری مطالب آموزشی گوناگون خواهند داشت.

مطالعات نشان داده است که متأسفانه، تعداد زیادی از دانش آموزان دارای سطح پایینی از مهارت گوش دادن می‌باشند.

این مسئله مشکل‌ساز خواهد بود.

چرا که، در این شرایط، دانش آموزان می‌بایست زمان قابل‌توجهی را جهت یادگیری مباحث مطرح‌شده در کلاس درس اختصاص دهند.

از طرفی، برخی از دانش آموزان به وجود مهارت مذکور در وجود خود و البته، در سطح بالا، اعتقاد دارند.

متأسفانه، تعداد زیادی از این دسته افراد، تفاوت بین گوش دادن و شنیدن را به شکل صحیح درک نکرده‌اند.

یک شنونده خوب تنها به شنیدن رضایت نمی‌دهد.

بلکه، این فرد، اطلاعات ارائه‌شده را به‌طور مؤثر، در ذهن خود پردازش می‌کند.

تلاش نمائید که بیشتر بشنوید تا بیشتر بگویید.

با توجه به اهمیت مسئله مطرح‌شده، تصمیم گرفته شد که نوشته پیش رو را با هدف کمک به افراد جهت ارتقاء سطح کیفیت مهارت‌های شنیدن و توجه بیشتر به مفاهیم، تدوین نمائیم

.۱٫ گوش دادن با هدف درک مفهوم

منظور از فعالیت مذکور، تنها توجه به کلمات نیست.

بلکه، افراد موظف به تمرکز بر روی تک‌تک کلمات تلفظ شده در هر پیام و ارتباط آن‌ها با یکدیگر می‌باشند.

جهت رمزگشایی پیام، ابتدا، اندیشه و تفکر اصلی را در محتوای پیام جستجو و کشف نمائید.

در گام بعدی، توجه به دیگر جزئیات پیام شامل حکایات و توضیحات تکمیلی توصیه می‌شود.

در پایان، تلاش نمائید یافته‌های خود را بررسی نمائید.

۲٫ تنظیم نمودن یادداشت‌ها به سبک سخنرانی

برخی از افراد تلاش می‌کنند که جزئیات مطرح‌شده در سخنرانی‌ها و در حقیقت، مطالب ارائه‌شده توسط معلم در کلاس درس را از محتوای یادداشت‌های خود حذف نمایند.

در واقع، این افراد، ثبت مطالب بیان‌شده در کلاس درس را در برنامه خود قرار داده‌اند.

این نکته می‌تواند نقش مهمی در افزایش انگیزه آن‌ها در مرور مکرر جزوه تدوین‌شده خواهد بود.

همچنین، در هر بار مرور یادداشت‌ها احتمال درک بیشتر نکات و جزئیات بیشتر خواهد بود.

بنابراین، تطبیق سبک یادداشت‌برداری با سبک تدریس کمک بسیاری به شما در راستای دستیابی به هدف تعریف‌شده خواهد نمود.

۳٫ تلاش برای درک بهتر اصول

به‌طور معمول، افرادی که با بهبود مهارت گوش دادن خود مبارزه می‌کنند، به‌سختی می‌توانند بر روی مطالب آموزشی تمرکز یابند.

یک فرد مستعد برای توسعه توانایی تمرکز خود تلاش می‌نماید.

همچنین، این فرد با عواملی که منجر به حواس‌پرتی در او می‌شوند، مقابله خواهد نمود.

۴٫ آماده‌سازی

درصورتی‌که دانش آموزان گرامی پیش از حضور در کلاس درس، مطالب مطرح‌شده در جلسه گذشته را مرور نکرده باشند و بر آن‌ها تسلط و یا حتی، آشنایی مقدماتی نداشته باشند، پردازش اطلاعات و عمل گوش دادن بی‌اثر خواهد بود.

 

در این بخش، تلاش نمودیم که به‌طور مختصر، مسئله‌ای تأثیرگذار در روند یادگیری دانش آموزان عزیز را در کنار شما مرور نمائیم.

اما، با توجه به وسعت موضوع مطرح‌شده، تلاش خواهیم نمود در آینده‌ای نزدیک، مجدداً بخشی را به بحث در این رابطه اختصاص دهیم.

چرا که، هدف غایی ما تأمین نیاز اطلاعاتی شماست.

 

برگرفته از: Education Corner