مدیریت استرس

۱۳ نکته برای کاهش استرس

به دلیل اینکه کنترل خیلی از موارد از دست افراد خارج است، هرفردی استرس دارد. سوال این است که آیا شما استرس خود را مدیریت می کنید یا استرس بر شما غلبه می کند؟ باید استرس را متوقف کنید قبل از اینکه استرس شما را متوقف کند.

برای کنترل استرس خود از ۱۳ نکته گفته شده استفاده کنید:

 • از خود بپرسید در مورد منابع استرس تان چه کاری می توانید انجام دهید. به جوانب مثبت و منفی آن فکر کنید و هر جا که می توانید اقدام کنید.

 • نگرش مثبت و واقعی داشته باشید. قبول کنید با اینکه نمی توانید بعضی موارد را کنترل کنید، در قبال عکس العمل تان دربرابر این موارد مسئولید.

 • به جای اینکه عصبانی شوید ، حالت تدافعی بگیرید و یا تسلیم شوید، احساسات، عقاید و نظرات خود را ابراز کنید.

 • روش های ریلکسیشن را یاد بگیرید و تمرین کنید. ورزش های هوازی، مدیتیشن، عبادت، یوگا را امتحان کنید.

 • بطور منظم ورزش کنید. شما احساس بهتری خواهید داشت و بهتر می توانید مشکل را تحمل کنید.

 • تغذیه سالم داشته باشید. از خوردن شکر زیاد خودداری کنید. میوه، سبزیجات، غلات کامل و پروتئین بدون چربی مصرف کنید.

 • سعی کنید زمان خود را بدرستی مدیریت کنید.

 • به مواردی که ممکن است به زندگی شما استرس بیشتری وارد کنند ‘نه’ بگویید.

 • زمانی برای سرگرمی و علایقتان بگذارید.

 • به اندازه کافی استراحت و خواب داشته باشید.بدن شما به زمان نیاز دارد تا پس از اتفاقات استرس زا خودش را مجدد بازیابی کند.

 • برای مقابله با استرس به مصرف غذاها و داروها اتکا نکنید.

 • با افرادی که دوستشان دارید زمان بگذرانید.

 • برای کمک بیشتر با یک مشاور صحبت کنید و یا از کلاس مدیریت استرس استفاده کنید.

منبع(با اندکی تلخیص) :    http://www.webmd.com