کلاس استاد هوشمندی

داوطلبین گرامی کلاس استاد هوشمندی و کنکور دکتری : 

کلاس استاد هوشمندی و کلاس های نوروفیزیولوژی و نوروآناتومی استاد هوشمندی پنجشنبه ۳ تیرماه برگزار نمیگردد.

باتشکر