کاهش ۵۰ درصد شهریه دانشگاه آزاد

کاهش ۵۰ درصدی شهریه دانشگاه آزاد برای برخی از رشته ها

کاهش ۵۰ درصد شهریه دانشگاه آزاد:

معاون آموزشی دانشگاه آزاد گفت: موضوع کاهش شهریه تا ۵۰ درصد برای برخی از رشته ها در واحدهای این دانشگاه پس از تصویب در شورای برنامه ریزی دانشگاه اجرایی می شود.

علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگاران گفت: براساس مصوبه هیات رئیسه دانشگاه آزاد قرارشد باتشخیص روسای واحدها شهریه برخی از رشته محل ها کاهش یابد.

وی افزود: این رویه برای جلب داوطلبان تعیین شده است.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اظهار داشت: موضوع کاهش شهریه دانشجویان در برخی ازرشته هاتا ۵۰ درصد باید به تصویب کمیسیون هیات امنای استانی دانشگاه برسد و پس از
آن اجرایی شود.

رهایی خاطرنشان کرد: رشته های این دانشگاه به سه دسته پرطرفدار، متوسط و کم طرفدارتقسیم بندی شده اند.

وی گفت: آیین نامه مربوط به کاهش شهریه در برخی از رشته های این دانشگاه در واحدها تدوین
شده و پس از تصویب در شورای برنامه ریزی دانشگاه و کمیسیون های هیات امنای استانی بهواحدها ابلاغ خواهد شد.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد عنوان کرد: باتوجه به اینکه ترم دوم تحصیلی آغاز شده است بنابراین

پیش بینی می شود این رویه از مهرماه سال ۹۷ اجرایی شود.

ثبت نام آزمون EPT دانشگاه آزاد برای دی ماه