انواع مشاوره تحصیلی

چند نمونه از مشاوره های تحصیلی که در موسسه خوارزمی ارائه می شود

مشاوره تحصیلی، مشاورین موسسه خوارزمی تلاش میکنند با در نظر گرفتن شرایط دانش آموز و رشته ها و شرایط جامعه و علاقه مندی های دانش آموز خط فکری درستی به دانش آموز بدهند و آن را در انتخاب رشته کمک کنند. این مشاوره چه در زمان انتخاب رشته دوران دبیرستان انجام شود و چه در زمان انتخاب رشته دانشگاهی فرق چندانی ندارد و مشاورین با توجه به دانش و آشنایی با شرایط انتخاب رشته میتوانند به شما کمک کنند. نکته مهم و اساسی آشنایی مشاور با فرایند انتخاب رشته است .

ویژگیهای خود دانش آموز که باید شناسایی شوند عبارتند از: میزان بهره هوشی، نمرات تحصیلی او، تعیین نقاط قوت و ضعف او در دروس مختلف، بررسی علایق و استعدادهای او در زمینه رشته‌ها و مشاغل. برای اینکار گاهی مشاور از آزمونهایی چون تست هوش، آزمون رغبت سنج و آزمونهای سنجش استعداد کمک می‌گیرد. از سوی دیگر باید دانش آموز شناخت کاملی نیز از خود رشته تحصیلی بدست آورد. اینکه چه دروسی در آن مطالعه می‌شوند، آینده شغلی آن چیست؟ و…

مشاوره تحصیلی در زمینه بررسی افت تحصیلی

هر دانش آموز ممکن است در دوران تحصیل خود دچار افت تحصیلی شود ، در اینصورت یا خود دانش آموز و یا مسئولین مدرسه از مشاوره تحصیلی برای بررسی علت افت تحصیلی دانش آموز استفاده میکنند . در این نوع مشاوره مشاور کمک اصلی را برای رفع مشکل و بررسی علل افت تحصیلی از خانواده دانش آموز می گیرند. مسئله ای که مهم است در این شرایط باید سلامت جسمی و روحی دانش آموز بررسی شود .شناخت و پیدا کردن علت افت تحصیلی در گام اول قرار دارد. و بعد از آن با کمک خود دانش آموز و خانواده و مسئولین مدرسه برای رفع مشکل تصمیم گیری می شود.

مشاوره تحصیلی در زمینه مطالعه و حافظه

در بعضی مواقع افت تحصیلی در دانش آموز دیده نمیشود اما شیوه و میزان یادگیری دانش آموز با همکلاسی هاش فرق دارد، و دانش آموز به شیوه تدریس دیگری برای یادگیری احتیاج دارد. در نظر گرفتن ویژگیهای حافظه‌های مختلف می‌تواند به دانش آموز کمک کند تا روش مطالعه صحیحی داشته باشد و نتیجه بهتری کسب نماید.

مشاوره تحصیلی در زمینه کاهش اضطراب امتحان

اگر شما هم جزو دانش آموزانی هستید که زمان امتحان دچار استرس و اضطراب می شوید این نوع مشاوره مناسب شماست. در این نوع مشاوره مشاور وظیفه دارد علل ترس و اضطراب دانش آموز را بررسی کند و با جملات انگیزشی و راهنمایی های صحیح به کاهش اسرس دانش آموز کمک کند.

برگرفته از سایت ویکی پدیا