معرفی رشته مهندسی بیوانفورماتیک و دانشگاه های موجود

معرفی رشته مهندسی بیوانفورماتیک و دانشگاه های موجود

ادغام علوم انسانی با تکنولوژی مهندسی پیشرفت بی سابقه ای در تحقیق و تجزیه و تحلیل اجزایبیولوژیکی به ارمغان آورده است.
Bioinformatics یک رشته تازه در زمینه بین رشته ای است که روش ها و ابزارهای نرم افزاری را برای درکو تجزیه و تحلیل داده های بیولوژیکی توسعه می دهد. این رشته از ترکیب علوم کامپیوتر،
آمار، ریاضیات ومهندسی را برای تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های بیولوژیکی استفاده میکند.

معرفی رشته مهندسی بیوانفورماتیک و دانشگاه های موجود

بیوانفورماتیک همچنین برای تجزیه و تحلیل سیلیکا از پرسشنامه های بیولوژیکی با استفاده از تکنیک هایریاضی و آماری استفاده میکند

معرفی رشته مهندسی بیوانفورماتیک و دانشگاه های موجود

این حجم وسیع اطلاعات به دست آمده برای دانشمندان بسیار مفید است. این اطلاعات می‌تواند برای کشف و شناسایی پدیده‌های ناشناخته،رفع اثرات نابه‌هنجار ژنتیکی و پیش‌گویی برخی پدیده‌ها استفادهشود.
با این وجود استفاده از این حجم وسیع اطلاعات پردازش نشده نمی‌توانست چندان مفید باشد. در
این زمان با پیشرفت چشم‌گیر تکنولوژی اطلاعات و کاربرد آن در زمینه‌های مختلف، به نظر رسید که ادغاماین دو علم می‌تواند راه‌گشا باشد.

گسترش روزافزون حجم عظیم داده‌های ژنومی و نیاز به ذخیره، بازیابی و تحلیل مناسب این داده‌ها،موجب پیدایش علم بیوانفورماتیک گردید. این دانش نوظهور، به عنوان یک دانش بین رشته‌ای، تلاشمی‌کند تا با استفاده از تکنیک‌های موجود در علوم کامپیوتر، ریاضیات، ژنتیک،شیمی، فیزیک و علوم مرتبطدیگر، مسایل مختلف زیست‌شناختی را که معمولاً در سطح مولکولی هستند حل کند. تلاش‌های پژوهشی اصلی در این رشته عبارتند از: تطابق توالی، کشف ژن، گردآوری ژنوم، تنظیم ساختار پروتئینی،پیش بینی ساختارهای دوم و سوم پروتئین، پیش‌بینی بیان ژن و تعاملات پروتئین- پروتئین و مدلسازیتکامل.

تاریخچه رشته بیوانفورماتیک

از لحاظ تاریخی، اصطلاح بیوانفورماتیک به معنای امروزی آن نیست. پائولین هوگوگ و بن هسپر بیوانفورماتیک را در سال ۱۹۷۰ برای اشاره به مطالعه در زمینه پردازش اطلاعات و سیستم‌های زنده اختراع کردند.
این تعریف از بیوانفورماتیک این علم را به عنوان یک حوضه در موازات با بیوفیزیک (مطالعه فرآیندهای
فیزیک در سیستم‌های زیستی) یا بیوشیمی (مطالعه فرآیندهای شیمی در سیستم‌های زیستی) قرارمی‌دهد.
پس از اینکه توالی انسولین در اوایل ۱۹۵۰ توسط فریدریک سانگر مشخص شد، وجود کامپیوترها در زیستمولکولی ضرورت پیدا کرد. چرا که مقایسه توالی‌های متعدد به صورت دستی طاقت فرسا بود.
در این زمینهمارگارت دایهوف پیشگام شد و اولین پایگاه داده توالی پروتئینی را گردآوری و به عنوان کتاب و روش‌هایپیشگام در هم ترازی (alignment) توالی و ارزیابی مولکولی منتشر کرد.از جمله افراد دیگر در حوضهشکل‌گیری بیوانفورماتیک الوین کابات بود که در تجزیه و تحلیل توالی زیستی در سال ۱۹۷۰ پیشقدم شد.

معرفی رشته مهندسی بیوانفورماتیک و دانشگاه های موجود

 

Northeastern University US Universities offering Masters in Bioinformatics
University of Pittsburgh US Universities offering Masters in Bioinformatics
University of Washington US Universities offering Masters in Bioinformatics
Rensselaer Polytechnic Institute US Universities offering Masters in Bioinformatics
Georgia Institute of Technology US Universities offering Masters in Bioinformatics
University of California Irvine US Universities offering Masters in Bioinformatics
University of California Los Angeles US Universities offering Masters in Bioinformatics
University of California San Diego US Universities offering Masters in Bioinformatics
University of Pennsylvania US Universities offering Masters in Bioinformatics
Indiana University US Universities offering Masters in Bioinformatics
University of the Sciences in Philadelphia US Universities offering Masters in Bioinformatics
Virginia Tech US Universities offering Masters in Bioinformatics
Carnegie Mellon University US Universities offering Masters in Bioinformatics
University of Illinois Chicago US Universities offering Masters in Bioinformatics
University of Southern California US Universities offering Masters in Bioinformatics
Columbia University
University of Michigan Ann Arbor US Universities offering Masters in Bioinformatics
University of California Santa Cruz US Universities offering Masters in Bioinformatics
Vanderbilt University US Universities offering Masters in Bioinformatics
Marquette University
New Jersey Institute of Technology US Universities offering Masters in Bioinformatics
North Carolina State University US