مدیر پروژه موفق , مدیریت پروژه , ساختار شکست کار , نمودار گانت , موفقیت , مدیریت زمان

آشنایی با راز مدیر پروژه موفق

موسسه خوارزمی مسئله مدیر پروژه موفق را شرح می دهد.

سخن آغازین:

مدیریت پروژه کار کوچکی نیست. چراکه، دارای شروع و پایان متفاوت به همراه یک فرایند گسسته می‌باشد.

همچنین، می‌توان با به‌کارگیری ابزار مختلف مانند ساختار شکست کار و نمودار گانت، میزان موفقیت وظایف تعریف‌شده آن را بررسی نمود.

نتیجه مورد انتظار از مدیریت پروژه، کاهش ریسک و افزایش شانس موفقیت است.

عناصر مهم در مدیریت پروژه؛ زمان، هزینه و محدوده (دامنه) کار می‌باشد.

با توجه به مطب مطرح‌شده، نحوه عملکرد مدیر پروژه به‌عنوان عامل مهم در مدیریت و اجرای پروژه اهمیت می‌یابد.

بر این اساس، هدف این مجموعه شرح یکی از رازهای موفقیت مدیران پروژه در نظر گرفته شد.

راهکار پیشنهادی:

یکی از شرایط موفقیت در مدیریت پروژه، توانایی مدیریت خوب زمان است.
یک مدیر پروژه خوب توانایی تولید محصول/ خدمت در زمان تعیین‌شده و با هزینه از قبل تعریف‌شده را دارد.

این موفقیت از طریق تدوین یک برنامه و رعایت آن به‌صورت منظم حاصل خواهد شد.

از طرفی، شناسایی فعالیت‌ها و پیش‌بینی نتایج حاصل از اجرای آن‌ها پیش از شروع پروژه نیز، در کسب نتیجه مطلوب نقش دارند.
درگیر شدن اعضاء تیم در فرایند حل مسئله، مورد دیگری است که مدیران نباید از آن دور شوند.
همچنین، رعایت زمان‌های از پیش تعیین‌شده برای ارائه خروجی و همچنین، تدوین لیستی از فعالیت‌های روزانه به همراه وضعیت اجرای هر یک از آن‌ها موفقیت مدیر پروژه را امکان‌پذیر می‌سازند.

در حقیقت، مدیریت زمان یکی از مهارت‌های ضروری مدیر پروژه می‌باشد.

 

برگرفته از: Project Smart