مدیریت کلاس درس , شیوه های مدیریت کلاس , سال تحصیلی

چگونه می‌توان استرس را در مسیر یادگیری کاهش داد؟

موسسه خوارزمی مسئله مدیریت کلاس درس را شرح می‌دهد.

شرح مسئله مدیریت کلاس درس:

اکثر آموزگاران سال تحصیلی را با قدرت و اشتیاق بسیار آغاز می‌کنند.

و در همان آغاز سال تحصیلی، برنامه‌های مدیریت کلاس درس خود را به تفصیل شرح می‌دهند.

تلاش آن‌ها در جهت تحقق انتظارات و رویکردهای آموزشی و پرورشی می‌باشد.

به نظر می‌رسد که همه چیز بسیار آسان است.

در ابتدای سال، هماهنگی و فعالیت‌های خارج برنامه دانش‌آموزان سازمان‌دهی نشده است و روزهای ابتدایی سال تحصیلی برای معلمان رؤیایی می‌باشد.

اما پس از آن، سه یا چهار هفته، همه چیز شروع به تغییر می‌کند.

و شیطنت‌های دانش‌آموزان دوباره اوج خواهد گرفت و این مسئله شرایط را برای ادامه کار معلمان کمی دشوار می‌سازد.

شور و اشتیاق دانش‌آموزان در ابتدای سال تحصیلی بیشتر از هر زمان دیگری خواهد بود.

به این دلیل که برای دیدار دوباره دوستان، پیدا کردن دوستان جدید و یا دیدار مجدد معلمان خود لحظه‌شماری می‌کنند.

برخی از دانش‌آموزان نیز، با اعتمادبه‌نفس بالا، سال تحصیلی را به امید دستیابی به نتایج مطلوب آغاز می‌کنند.

همچنین، تازگی یک سال تحصیلی جدید، می‌تواند به هم به معلمان و هم به دانش آموزان، انرژی مثبت و انگیزه تازه را به همراه داشته باشد.

در ابتدای سال، ممکن است بی‌نظمی‌هایی در حضور به‌موقع دانش‌آموزان سر کلاس درس وجود داشته باشد.

این مسئله از طریق تذکرات و گفتگوهای محترمانه از طرف معلمان و سایر مسئولان مدرسه قابل‌حل می‌باشد.

در حقیقت، وظیفه اصلی مسئولان مدرسه تأمین محیطی آرام و منظم جهت آموزش دانش‌آموزان می‌باشد.

چرا که، عدم تحقق هدف مذکور منجر به بروز ناامیدی و بی‌اعتمادی دانش‌آموزان و حتی والدین آن‌ها از وضعیت آموزش‌وپرورش خواهد شد.

در این نوشته تلاش شد که مسائل مرتبط با مدیریت کلاس در ابتدای سال تحصیلی، به‌طور مختصر شرح داده شود.

امید است که از مطالعه مطلب پیش رو بهره کافی نصیب شما شده باشد.

برگرفته از: Smart Classroom Management