مدیریت کلاس آنلاین

چگونه می توان کلاس آنلاین را مدیریت کرد؟

مدیریت زمان در کلاس آنلاین ممکن است سخت بنظر برسد. در کلاس آنلاین چه یک دانشجو و چه صد دانشجو وجود داشته باشند، ۵ نکته تاثیر گذار برای مدیریت زمان گفته خواهد شد و بطور موثر می توان کلاسهای آنلاین را مدیریت زمانی کرد.

  1. برنامه مرتب (فرایند) ایجاد کنید.

 ایجاد فرایند برای نگه داشتن سازماندهی و انگیزه مهم است. به جای اینکه به حافظه خود متکی باشید و همیشه فرض را بر این بگیرید که به یاد خواهید آورد، چه کاری را در چه زمانی انجام دهید، یک فرایند مشخص تعیین کنید که بتوانید هر روز از آن پیروی کنید. برای مثال یک فرایند برای شروع در زمان مشخص در هر روز تعیین کنید. این امر شما را قادر می سازد که از زمان خود استفاده مطلوبی داشته باشید. همینطور دانشجویان نیز باید با فرایند پیش آمده و توجیه شوند که نمی توان به استاد در هر ساعتی از روز و در تمام روزهای هفته دسترسی داشت.

  1. لیست درست کنید.

از آنجایی که هر استاد در کلاس های آنلاین زیادی تدریس می کند باید لیستی از کارهایی که باید انجام بدهند و کلاس هایی که در حال برگزاری است، تهیه کند و اطمینان حاصل شود که همه ی کارها طبق برنامه پیش می روند. این لیست می تواند بصورت روزانه، هفتگی و یا ماهانه تنظیم شود. برنامه داشتن طبق یک لیست باعث می شود ساختار یافته، با وضوح و متمرکز بود. بعلاوه، ایجاد لیست باعث می شود که شما مطمئن باشید، به خوبی از زمانتان استفاده می کنید و زمان های تلف شده ای که برای فکر کردن به کاری باید انجام میدادید، حذف می شوند.

  1. تعیین ساعات مشخص

در آموزش به شیوه سنتی دانش آموزان در ساعات و روزهای مشخصی در کلاس حضور داشتند و استفاده می کردند. ولی متاسفانه در کلاس های آنلاین اکثر دانش آموزان فکر می کنند معلمان کلاس های آنلاین باید هر روز و ساعتی از شبانه روز در دسترس باشند. در نتیجه پایبند بودن به ساعات مشخصی از شبانه روز بصورن یک فرایند مشخص باعث می شود که معلم بتواند به دانش آموزان سازماندهی زمانی بدهند.

  1. ترتیب اهمیت کارها را تعیین کنید.

 کلاس های درس آنلاین از بحث و گفتگو، تکالیف و آزمون تشکیل شده است. در نتیجه ممکن است پیام ها و تکالیف زیادی در طول روز وجود داشته باشند. بنابراین، باید مشخص کنید که کدام کار مهم تر است و باید زودتر از بقیه انجام شوند. برای مثال، هر روز را پاسخ دادن به سوالات دانشجویان شروع کنید. بعد از اینکه سوالات همه دانشجویان پاسخ داده شد، شروع به درس دادن و بحث و گفتگو کنید و در نهایت به تکالیف انجام شده نمره بدهید. پیروی کردن از ترتیب مشخصی از اولویت ها در کلاس این اطمینان را ایجاد می کند که همه کارها در زمان مشخص و بطور کارآمد انجام شده اند.

  1. ذخیره کنید و مجدد استفاده کنید.

بیشتر دوره های آنلاین در ترم بعدی تغییر نمی کنند، بنابراین بهتر است که اخبار و پست های مکمل قبلی را ذخیره کنید. تا زمانی که مواد آموزشی ترم قبل تغییر نکنند و اخبار و پست های قبلی با ترم جدید هم متناسب می باشند.این به نفع شما است که از آنچه در ترم قبل منتشر کرده اید مجدد استفاده کنید. با این حال به خاطر داشته باشید باید مطمئن شوید که همه ی لینک ها درست کار می کنند، زمان ها درست هستند و جزئیات لازم به موارد قبلی اضافه شده اند.

منبع (با اندکی تلخیص): https://elearningindustry.com