مدیریت-زمان

چگونه زمان را مدیریت کنیم؟

مدیریت زمان فرآیند برنامه ریزی و تمرین کنترل آگاهانه بر روی میزان زمانی است که برای انجام فعالیت ها به خصوص برای افزایش کارآمدی، کارایی و بهره وری گذاشته می شود. مدیریت زمان فعالیتی با هدف به حداکثر رساندن بهره وری مجموعه ای از کارهایی با محدودیت زمانی است.

زمانیکه کارها، پروژه و اهداف مشخصی با محدودیت زمانی انجام  می شوند، مدیریت زمان می تواند با مجموعه ای از مهارت ها، ابزار و تکنیک های استفاده شده و به کار برده شود.

در ابتدا، مدیریت فقط مربوط به کسب وکار یا فعالیت های کاری بود، ولی امروزه این فعالیت به کارهای شخصی نیز کشیده شده است.

یک سیستم مدیریت زمان از ترکیب فرآیندها، ابزار، تکنیک ها و روش ها طراحی شده است. مدیریت زمان اغلب برای هر پروژه ضرورت دارد و  حوزه و زمان اتمام آن را تعیین می کند.

موضوعات مهمی در مبحث مدیریت زمان وجود دارند:

 • ایجاد یک محیط مناسب برای اثربخشی

 • تنظیم اولویت ها

 • انجام فعالیت های مربوط به اولویت ها

 • مراحل مربوط به کاهش زمان برای فعالیت های بدون اولویت

 • انگیزه ای جهت تغییر رفتار برای مواجه شدن با محدودیتهای زمانی

مدیریت زمان زیر مجموعه ای از تعاریف زیر می باشد:

 • مدیریت پروژه: مدیریت زمان می تواند زیر مجموعه ی مدیریت پروژه در نظر گرفته شود و به عنوان برنامه ریزی پروژه و زمانبندی پروژه شناخته شود. مدیریت زمان همچنین به عنوان یکی ازتوابع مهم و اصلی مدیریت پروژه شناخته شده است.
 • مدیریت توجه: مدیریت توجه با مدیریت منابع شناختی ارتباط دارد. بطور مشخص زمانی که افراد برای انجام بعضی از کارها به ذهنشان اختصاص می دهند (و ذهنشان را سازماندهی می کنند).
 • مدیریت زمان سازمانی علم تشخیص، ارزش گذاری و کاهش زمان هدر رفته درون سازمان است. مدیریت زمان سازمانی زمان های ارزشمند، زمان های از دست رفته و زمان های پر بار درون یک سازمان را تشخیص می دهدو گزارش می دهد . برای تبدیل زمان هدر رفته به زمان پربار از طریق سرمایه گذاری بر روی محصولات، سرویسها، پروژه ها و یا ابتکار بر روی یک بازگشت مثبت سرمایه تلاش می کند.

مدیریت زمان مزایای بسیاری دارد:

 • کارآمدی و بهره وری بالاتر
 • اعتبار حرفه ای بیشتر
 • استرس کمتر
 • افزایش فرصت برای پیشرفت
 • ایجاد فرصتهای مطلوب برای دستیابی به اهداف مهم زندگی و شغلی

عدم مدیریت زمان نیز، نتایج ناخوشایندی خواهد داشت:

 • از دست دادن فرصتهای زمانی
 • جریان کاری ناکارآمد
 • کیفیت کاری پایین
 • اعتبار تخصصی کم و عدم پیشرفت در شغل و حرفه
 • سطح استرس بالا

 

منابع (با اندکی تلخیص):

https://www.mindtools.com

https://en.wikipedia.org