عنوان پایان نامه موفق , هدف تحقیق

عنوان پایان نامه موفق را برای خود انتخاب کنید

موسسه خوارزمی مسئله عنوان پایان نامه موفق را شرح می‌دهد.

شرح مسئله عنوان پایان نامه موفق :

عنوان پایان‌نامه نخستین عامل جلب‌توجه مخاطبان می‌باشد.

همچنین، عنوان پایان‌نامه باید گویای موضوع و هدف تحقیق باشد.

در راستای انتخاب عنوان جذاب و متناسب برای پایان‌نامه خود می‌توانید از محتوای متنی کتب و یا ادبیات مورداستفاده در سخنرانی‌ها و یا هر منبع معتبر دیگری که در ارتباط با موضوع پایان‌نامه شما می‌باشند، استفاده نمائید.

در حقیقت، می‌توانید از ادبیات استفاده‌شده در منابع دیگر، ایده بگیرید.

و اما، در ادامه پیشنهادات دیگری در حوزه تعیین عنوان پایان‌نامه ارائه خواهد شد.

لازم به ذکر می‌باشد که موارد زیر می‌توانند در تعیین و شناسایی عنوان مقاله نیز، سودمند واقع شوند.

 1. استفاده از کلمات کلیدی مرتبط با موضوع
  یادداشت‌برداری کلمات و عبارات کلیدی مرتبط با موضوع
  استفاده از کلمات و عبارات کوتاه
  ارائه ساختاری جهت استفاده از کلمات و عبارات کلیدی
  عدم استفاده از کلمات اختصاری شناخته‌نشده در عنوان
 2. لیست منابع
  تهیه لیستی از منابع
  شناسایی اطلاعات مرتبط با مقالات
 3. تحلیل و بررسی موضوع
  آیا عنوان موردنظر مبهم یا محدود است؟
  آیا عنوان موردنظر به اندازه کافی جذاب می‌باشد؟
  آیا عنوان موردنظر برای مخاطبان دیگر نیز، قابل درک خواهد بود؟

همچنین، توصیه می‌شود که عنوان را در قالب یک جمله یا عبارت پرسشی بیان نمائید.

چرا که در این حالت توجه مخاطبان به موضوع بیشتر جلب خواهد شد.

برگرفته از:  Study Guides And Strategies