عادات مطالعه , مطالعه مؤثر , مطالعه ای مؤثر , زمان

آشنایی با عادات مطالعه مؤثر

موسسه خوارزمی مسئله عادات مطالعه صحیح را آموزش می دهد.

مقدمه:

مواردی برای کمک به افزایش آمادگی شما، به منظور داشتن مطالعه ای مؤثر و موفق پیشنهاد می شود. توصیه می شود به موارد مطرح شده احترام بگذارید و سعی نمائید عادات مطالعه نمودن را در خود پرورش دهید.

عادات مطالعه صحیح :

در این بخش، مواردی به شما پیشنهاد می شود که رعایت مداوم آنها در زندگی روزمره، به افزایش کارایی شما از زمان صرف شده برای مطالعه مبحثی کمک می نماید.

  1. خودتان مسئول اولویت ها، زمان و سایر منابع موردنظر برای انجام امورتان باشید.
  2. اجازه ندهید که اطرافیان برای شما تصمیم بگیرند.
  3. از اولویت های خود، تحت هر شرایطی حمایت نمائید.
  4. زمان و مکان مناسبی برای خود تعیین نمائید.
  5. همیشه با آمادگی در یک دوره و یا کلاس آموزشی شرکت نمائید.
  6. قبل از تلاش برای درک شدن، ابتدا برای درک کردن تلاش نمائید.
  7. پیوسته به دنبال یافتن بهترین راه حل برای حل مسائل باشید.

 

برگرفته از: Study Guides and Strategies