شیوه صحیح مطالعه , روش های یادگیری

چه عواملی جهت کسب نتایج مطلوب از طریق حضور در تیم‌های مطالعاتی مؤثر می‌باشند؟

موسسه خوارزمی مسئله شیوه صحیح مطالعه را شرح می‌دهد.

شرح مسئله شیوه صحیح مطالعه:

پیروی از یک استراتژی اثربخش جهت حداکثرسازی تأثیر مطالعه و بهره کافی از زمان اختصاص‌یافته به یادگیری مطالب آموزشی جدید توصیه می‌شود.

همان‌طور که در نوشته‌های پیشین بیان شد؛

پیوستن به گروهی از دوستان و یا افرادی با پشتکار و انگیزه بالا جهت یادگیری مباحث آموزشی به‌عنوان یکی از راهکارهای نمونه، عنوان شد.

همچنین، در بخش‌های منتشرشده در گذشته، نکاتی متذکر شد که در این بخش نیز، مواردی دیگری برای دستیابی به نتایج شگفت‌انگیز توصیه می‌شوند.

۱٫ شفاف‌سازی اهداف

پیشنهاد می‌شود که پس از گذشت هر دو جلسه، اعضاء گروه می‌بایست در رابطه با آنچه که امید به دستیابی آن دارند، با یکدیگر صحبت نمایند.

در حقیقت، هدف از برگزاری این جلسه، مرور اهداف بیان‌شده در جلسه ابتدایی و حتی، تعریف‌شده در زمان تشکیل تیم می‌باشد.

۲٫ حضور با آمادگی قبلی

درصورتی‌که، اعضاء گروه بدون آمادگی قبلی در جلسات حاضر شوند، تشکیل این تیم‌های مطالعاتی بی‌فایده خواهدبود.

بلکه، هر یک از اعضاء موظف به مرور و یادگیری اولیه مباحث پیش از ملاقات دوستان و اعضاء گروه می‌باشند.

در برخی مواقع، با توجه به اهمیت و میزان پیچیدگی مطلب، مطالعه کامل و مناسب الزامی به نظر می‌رسد.

۳٫ ادامه همکاری

یکی از رموز موفقیت تکنیک معرفی‌شده و مطالعه در کنار دوستان، فعال بودن هر یک از افراد ملحق شده به این تیم‌ها در طول حضور می‌باشد.

فعالیت‌های افراد در این گروه‌ها به شکل‌های گوناگونی امکان‌پذیر می‌باشند.

به‌عنوان نمونه، برخی از افراد از طریق پرداختن به مباحثی خاص و روشن نمودن نکات کلیدی آن‌ها می‌توانند به روند دستیابی به موفقیت، کمک نمایند.

۴٫ متمرکز شدن

پیش از شروع هر جلسه، یک فرد می‌بایست مدیریت جلسه را بر عهده گیرد.

این شخص موظف به یادگیری مباحث آموزشی‌ای می‌باشد که پیش بینی شده است که در جلسه موردنظر مرور خواهند شد.

این شخص مسئولیت مدیریت جلسه را بر عهده خواهد داشت.

یکی از وظایف این شخص، زمان‌بندی مناسب برای مرور تمامی مباحث موردنظر می‌باشد.

برگرفته از: Education Corner