شادی بعد از کنکور
  • بخوابید.

هرچقدر که دوس دارید بخوابید بدون اینکه عذاب وجدان داشته باشید.

  • به طبیعت بروید. رفتن به طبیعت

یک سفربه همراه دوستان و خانوادتان برنامه ریزی کنید. با قطار ،هواپیما، ماشین شخصی و یا هر وسیله دیگر یا با افرادی که دوستشان دارید به مسافرت بروید.

  • به خودتان اجازه بروز خلاقیت بدهید.

نقاشی بکشید، موسیقی بنوازید و یا از وسایلی که در طول دوره ی درس خواندنتان ایجاد شده، یک مجموعه درست کنید.

  • اتفاقاتی که در اطراف شما می افتد را دنبال کنید.

کنسرت ها، تئاترها و موارد دیگر را دنبال کنید و ببینید در اطراف شما چه گزینه هایی برای خوشگذرانی وجود دارد. یک جستجوی سریع در اینترنت به شما گزینه های پیش رویتان را نشان می دهد.

  • بازی کنید.

بازی هایی که از بچگی به خاطر دارید و مدت هاست که زمانی برای بازی کردن آن نداشته اید را انجام دهید.

  • کتاب بخوانید، فیلم ببینید و تلویزیون تماشا کنید.

شروع کنید به خواندن کتاب هایی که در زمان کنکور دوست داشتید بخوانید ولی زمان آن را نداشته اید. همچنین فیلم ها و برنامه های تلویزیونی که تمایل به تماشای ان داشته اید ولی زمان آن را نداشته اید را ببینید.نقاشی

  • یک لیست از کارهایی که دوست دارید انجام دهید تهیه کنید.

می توانید در این لیست مواردی مانند خوردن کیک، ورزش کردن و … را لیست کنید.

  • کارهایی را که همیشه دوست داشته اید و یا باید انجام می دادید ولی زمانی برای انجام ان را نداشته اید. انجام دهید.

دیوار اتاق خود را رنگ کنید، به یک تیم ورزشی بپیوندید و یک باغچه ی زیبا برای خود تهیه کنید.

 

 

 

منبع (با اندکی تلخیص):       http://au.reachout.com