راز موفقیت در تحصیل , دانش‌آموز موفق , حقایق موفقیت , رازهای موفقیت , شرایط زندگی

راز موفقیت در تحصیل دانش آموزان برتر چیست؟

موسسه خوارزمی مسئله راز موفقیت در تحصیل را شرح می دهد.

مقدمه:

محققان پس از مطالعه بیش از ۱۵۰۰۰ دانش‌آموز، رازهای موفقیت در دوره تحصیل را شناسایی نموده‌اند.

هدف از ارائه این مطلب، معرفی یافته‌های محققان می‌باشد.

رازهای موفقیت:

تعدادی از افراد با چالش‌هایی در زندگی مواجه هستند.

دانش‌آموزان موفق، سختی‌های زندگی را درک می‌کنند و اعتقاد دارند که زندگی در کنار این چالش‌ها معنی پیدا خواهدکرد.

افراد نمی‌توانند شرایط مطلوب را انتخاب نمایند.

درحالی‌که، انتخاب نگرش با فرد می‌باشد.

همچنین، امکان کنترل برخی از شرایط زندگی برای شما فراهم است.

دانش‌آموزان موفق این قضیه را به‌خوبی درک نموده‌اند.

یکی از رازهای موفقیت، تعیین نگرش فردی و بروز عکس‌العمل مناسب در شرایط مختلف می‌باشد.

از طرفی، فرد موفق، تحصیل را یکی از وظایف خود می‌داند.

از این دیدگاه، والدین می‌توانند فرزندان را در دستیابی به هدفشان همراهی نمایند.

دانش‌آموز تلاش می‌کند از طریق کسب موفقیت، والدین خود را خوشحال نماید.

دانش‌آموزان می‌بایست مهارت مدیریت زمان را دارا باشند.

قطعاً در زندگی هر فردی، امتیازاتی برای بهبود زندگی وجود دارد.

دانش‌آموز موفق ترجیح می‌دهد که با تلاش و کوشش خود این امتیازات را کسب نماید.

همچنین، این افراد برای حفظ این امتیازات تلاش می‌کنند.

درواقع، تمرکز فرد موفق در جهت توسعه و بهبود زندگی شخصی می‌باشد.

برای تبدیل‌شدن فرزندان به افرادی موفق و شاد، توجه به مسائل مطرح‌شده ضروری به نظر می‌رسد.

 

برگرفته از: Daniel Wong