از دیگران انتظار نداشته باشید مقدمات پیشرفت شما را فراهم کنند.

از دیگران انتظار نداشته باشید مقدمات پیشرفت شما را فراهم کنند.

از دیگران انتظار نداشته باشید مقدمات پیشرفت شما را فراهم کنند.


مایکل جردن: «من همیشه باور داشته‌ام که اگر شروع به انجام کاری کنید، نتایج خوب اتفاق خواهند افتاد.»

راه میان‌بر یا اسرار‌آمیزی برای موفق شدن وجود ندارد؛ بلکه موفقیت نیازمند تلاش کردن است. اگر می‌خواهید
موفق شوید، باید آماده‌ی کار و تلاش کردن باشید.

اگر می‌خواهید نواختن پیانو را یاد بگیرید، باید برنامه‌ریزی کنید تا هر روز تمرین کنید. اگر می‌خواهید وزنتان را کاهش دهید، باید با ملاحظه غذا بخورید و بیشتر ورزش کنید. فرقی نمی‌کند که چند کتاب مرتبط بخوانید، موفقیت نتیجه‌ی کار و تلاش است.

موفقیت نیازمند برنامه‌ریزی است

کالین پاول: «هیچ معمایی درباره‌ی موفقیت وجود ندارد، موفقیت نتیجه‌ی آمادگی، سخت تلاش کردن و یادگیری از شکست‌ها است.»

موفقیت یک اتفاق نیست. افرادی که برنامه‌ریزی می‌کنند موفق می‌شوند. با بررسی افراد موفق متوجه می‌شویم که همواره برنامه‌ای برای موفقیت داشته‌اند، آن‌ها می‌دانند چه چیزی می‌خواهند، در حال حاضر در چه جایگاهی قرار دارند و به چه مراحلی برای رسیدن به موفقیت نیاز دارند.

بسیار مهم است که برنامه‌ای مطابق با ویژگی‌های خودتان تهیه کنید. برای مثال، اگر فرد فراموش‌کاری هستید، در برنامه‌ی خودتان یادآوری‌هایی برای انجام فعالیت‌ها قرار دهید. اگر به تشویق نیاز دارید، گروه‌های حمایتی ایجاد کنید تا به موفقیت شما کمک کنند.