موسسه آموزشی خوارزمی اقدام به برگزاری کلاس آنلاین دینامیک خاک برای داوطلبان کارشناسی ارشد رشته عمران می کند.

نام استاد : دکتر ولی خواه

 

لینک شرکت در کلاس آنلاین دینامیک خاک (کلیک کنید)