دوره آموزشی مفید , دوره آموزشی

چه عواملی در مفید بودن معلمان نقش دارند؟

موسسه خوارزمی مسئله دوره آموزشی مفید را شرح می‌دهد.

شرح مسئله دوره آموزشی مفید:

چه عواملی در مفید بودن معلمان نقش دارند؟

معمولاً این نگرش در ذهن اکثر افراد ثبت‌شده است که؛

یک معلم خوب می‌داند که کدام استدلال مفهومی است و کدام‌یک می‌بایست اجرایی شود.

در ادامه، عوامل تأثیرگذار جهت روشن نمودن نگرش هر یک از دو گروه معلم و دانش‌آموز به‌منظور تأمین نیازهای آموزشی پیشنهاد می‌شود.

امید است مطالعه این مطلب برای شما مفید واقع شود.

ویژگی‌های دوره‌های آموزشی اثربخش:

 1. کلاس بی‌درنگ تشکیل شود و به‌خوبی سازمان یابد.
 2. عملکرد دانش جویان با احترام پیگیری شود.
 3. اهمیت اطلاعات موردنظر به‌خوبی درک شوند.
 4. توضیحات واضح و روشن در کلاس درس ارائه شود.
 5. بین تکنیک‌های آموزشی تناسب وجود داشته باشد.
 6. انتظارات مشخصی از تکالیف را فراهم شود.
 7. بازخورد مکرر و فوری به دانش‌آموزان در رابطه با عملکرد آن‌ها ارائه شود.
 8. از پاسخ به سؤالات دانش جویان استقبال شود.
 9. محیطی راحت برای دانش‌آموزان در کلاس درس ایجاد شود. منظور این است که فرصت آزادی بیان به دانش‌آموزان فراهم شود.
 10. مشارکت دانش‌آموزان در کلاس درس می‌بایست جدی در نظر گرفته شود.
 11. معلم تلاش نماید با تمامی دانش‌آموزان ارتباط برقرار نماید.
 12. حس شوخ‌طبعی معلم می‌تواند به لذت‌بخش بودن دوره آموزشی کمک نماید.

 

ارسطو: کسانی که کودکان را به خوبی آموزش می‌دهند سزاوار احترام بیشتری نسبت به کسانی که کودکان را به وجود می‌آورند، هستند.

یک گروه به کودکان زندگی می‌دهند، گروه دیگر هنر خوب زندگی کردن را به آن‌ها می‌آموزند.

 

برگرفته از: Teach Thought