دعوت به همکاری

دعوت به همکاری در بخش های آموزشی و پژوهشی

دعوت به همکاری توسط گروه آموزشی خوارزمی

در راستای اهداف ارزشمند آموزش و پژوهش کشور عزیزمان و ارتقای سطح علمی جوانان و دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف از تمامی اساتید محترم جهت همکاری مستمر در بسترهای آموزش آنلاین ، مشاوره و … موسسه خوارزمی خواهشمندیم نسبت به تکمیل فرم همکاری از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

از همکاری شما صمیمانه سپاسگذاریم.

واحد آموزش – پژوهش
گروه آموزشی خوارزمی