IELTSTarget_CB

آمادگی برای آزمون آیلتس

آمادگی برای آزمون آیلتس

کتابIELTS Target 5.0 آمادگی برای آزمون: کتاب IELTS Target 5.0 یکی از منابع آمادگی آزمون آیلتس در سطح متوسط به پایین میباشد.

این کتاب برای داوطلبانی که در سطح متوسط هستند منتشر شده هدف از انتشار این کتاب آماده سازی داوطبین برای آزمون جنرال و آکادمیک آیلتس میباشد.

مطالب این کتاب در ۲۰ درس طبقه بندی شده است که ۱۵ درس مربوط به آزمون جنرال و ۵ مربوط
به آزمون آکادمیک می باشد.

کتاب IELTS Target 5.0 سعی دارد زبان آموز را از سطح Elementary به سطحIntermediat برساند
تا قادر به کسب نمره ۵ به بالا در آزمون آیلتس شود.

IELTS Target 5.0-PDF

نحوه ثبت نام و هزینه ثبت نام آزمون تافل و موارد امتحانی آزمون