خلاقیت کودک

خلاقیت کودکان با روش فکر کردن و حل مساله ی آن ها شروع می شود. چالش های روزانه برای توسعه چاره گشایی آنان و درک جهان در یک محیط مشوق به کودکان اجازه می دهد، درمورد عقاید و دیدگاه هایشان اعتماد بنفس بیشتری داشته باشند. 

در این خبر روش هایی برای افزایش خلاقیت کودکان آورده شده است:

 1. به کودکانتان اجازه دهید انتخاب های ساده مثل انتخاب ناهار و یا مکانی که می خواهید بروید داشته باشند. اینکار کودکان را تشویق می کند که بطور مستقل فکر کنند، تمرین یکی از جنبه های مهم خلاقیت است.

 2. کودکتان را بدون وابستگی به مربی و تلویزیون، بطور مستقل تربیت کنید.

 3. به محیط پیرامون کودکتان برای شبیه سازی تخیلاتش آیتم هایی مانند تخته رسم، کتاب و… را اضافه کنید.

 4. با کودکتان، ازیک وسیله برای کاربردهای مختلف استفاده کنید. برای مثال، یک لوله مقوایی می تواند یک تلسکوپ یا یک برج باشد. همه ایده های کودکتان را بررسی کنید و او را به خاطر تخیل تاثیرگذارش تشویق و ترغیب کنید.

 5. از کوکانتان سوال هایی با پایان باز(منظور نویسنده پاسخهایی که میتواند برای پرورش تخیلات مناسب باشد)،برای تقویت ادراکات و کمک به آنها برای ایجاد ایده بپرسید.

 • از کودکتان سوال های “چه می شود اگر” بپرسید. مثلا از آن ها بپرسید “چه می شود اگر انسان ها بتوانند پرواز کنند” یا “چه می شود اگر دلفین ها بر روی زمین راه بروند”.

 • کودکتان را برای کشف راه هایی برای بهبود بعضی موارد درگیر کنید. “چطور می تونیم اتاق پذیرایی را سریعتر تمیز کنیم؟” “چطور می توانیم بدون چکه کردن آب را به گل ها برسانیم”.

 • خواندن کتاب برای کودکتان یک روش خوب برای تمرین خلاقیت او است.

 1. با کودکانتان بازی کنید.

 2. برای بازی های کثیف آماده باشید. زمانیکه کودک شما در گل بازی می کند، بعد از پایان بازی می توان یک قاعده تعیین کرد که کودکتان باید خودش را تمیز کند.

 3. برای آن ها داستان بگویید.

منبع (با اندکی تلخیص) :    http://www.wikihow.com