حقیقت جالب آموزش الکترونیکی

حقیقت جالب آموزش الکترونیکی

حقیقت جالب آموزش الکترونیکی و ۱۳ نکته در این باب :

 1. میانگین سن افرادی که بصورت آنلاین آموزش می بینند، ۳۴ سال است.
 2. ۸۲% از افرادی که از آموزش الکترونیکی استفاده می کنند دانشجوی کارشناسی هستند.
 3. ۸۱% از افرادی که از آموزش الکترونیکی استفاده می کنند مشغول به کار هستند.
 4. بیش از ۴۰% از دارایی مالی شرکت ها صرف نوعی از تکنولوژی آموزشی می شود.
 5. شرکت هایی که از ابزارها و تکنیک های آموزش الکترونیکی استفاده می کنند، توانایی این را دارند که بهره وری کارکنان را تا ۵۰ % افزایش دهند.
 6. به ازای هر ۱$ که صرف آموزش می شود، ارزش بهره وری تا حدود ۳۰$ افزایش می یابد.
 7. طبق بررسی صورت گرفته توسط مدیران منابع انسانی، ۱۲% از کارمندان به دلیل “نبود آموزش کافی” سازمان را ترک می کنند.
 8. شرکت هایی که از آموزش الکترونیکی و آموزش در حین کار استفاده میکنند، ۲۶% درآمد بیشتر به ازای هر کارمند ایجاد می کنند.
 9. ۷۲% از شرکت ها بیان کرده اند که آموزش الکترونیکی به آنها کمک می کند در صنایعشان به روز باشند.
 10. نشان داده شده است، شرکت هایی که فرهنگ آموزشی قوی دارند، در بازارشان در مقایسه با شرکت هایی که این فرهنگ را ندارند، بهتر عمل می کنند.
 11. شرکت ها در صورتیکه برنامه آموزشی قوی داشته باشند، ۳۴% توانایی بیشتری در پاسخگوئی به نیازهای مشتری دارند.
 12. شرکت هایی که برنامه آموزشی قوی دارند، با ۴۶% احتمال بیشتر در صنایعشان پیشرو هستند.
 13. شرکت هایی که برنامه آموزشی قوی دارند، با احتمال ۱۷% بیشتر در بازار مشترک پیشرو هستند.

منبع (با اندکی تلخیص):               http://www.learndash.com