SQ3R

SQ3R یک استراتژی خواندن است که به شما کمک میکند، برای درس خواندن خود ساختار ایجاد کنید:

  • قبل از اینکه شروع به خواندن کنید، فصل را بررسی کنید:

– عنوان، سرفصل ها و زیر عنوان ها.

– عناوین تصاویر، نمودارها یا نقشه.

سوالات و راهنمایی های درسی که استادتان انجام داده.

– پاراگراف های مقدماتی و نتیجه گیری.

– خلاصه .

  • زمانیکه بررسی می کنید سوالاتی را طرح کنید:

-عناوین، سرفصل ها، زیر عنوان ها را به سوال تبدیل کنید.

-سوالات را در انتهای فصل یا بعد از هر زیرعنوان بخوانید.

-از خود بپرسید: “استاد من زمانی که داشت این قسمت را مطرح می کرد، درباره این فصل یا موضوع چه گفته بود؟”

-از خود بپرسید: “الان من درباره این موضوع چه چیزهایی را می دانم؟”

– به دنبال پاسخ به سوال هایی باشید که شما در ابتدا مطرح کردید.

– در شروع یا انتهای فصل یا برنامه درسی که برای خود ایجاد کرده اید، به سوالات پاسخ دهید.

– دوباره شرح تصاویر ،نمودارها و .. را بخوانید.

– به همه ی کلمات و عباراتی که زیر آن ها خط کشیده شده، بلد(Bold) شده و ایتالیک(Italic) شده توجه کنید.

– توضیحات گرافیکی را بخوانید یا تحلیل کنید.

– برای قسمت های مشکل درس، سرعت مطالعه را کم کنید.

– توقف کنید و قسمت هایی که واضح نیستند را مجدد بخوانید.

-در یک زمان فقط یک بخش را مطالعه کنید و بعد از هر بخش بر آن تسلط پیدا کنید.

  • بعد از خواندن یک بخش بر آن تسلط پیدا کنید.

– از خود درباره ی مطالبی که خواندید سوال بپرسید و به زبان خودتان آنچه را خوانده اید خلاصه کنید.

– از متن نکته برداری کنید، ولی اطلاعات را به زبان خودتان بنویسید.

– مطالب مهمی را که خوانده اید زیر خط دار یا هایلایت کنید.

– از بر کنید(تسلط پیدا کنید):

هرچقدر بیشتر از هوش و حواستان استفاده کنید، احتمال بیشتری دارد که آنچه را خوانده اید به یاد آورید.

قدرت یادگیری سه گانه:دیدن، گفتن، گوش کردن.

قدرت یادگیری چهارگانه: دیدن، شنیدن، گفتن، نوشتن!!

  • مرور کنید.

روز اول

بعد از خواندن و تسلط بر تمام فصول، برای نکاتی که زیر آن خط کشیده اید و یا آن را هایلایت کرده اید، سوالاتی را در حاشیه دفتر یا کتاب بنویسید.

درصورتیکه زمانی که در حال از بر کردن مطالب هستید، برای نکاتی که یادداشت کرده اید سوال مطرح کنید و سوالات را در حاشیه دفترتان بنویسید.

روزدوم

متن ها را شماره گذاری کنید و مجددا خود را با نکات مهم آشنا کنید.

بر روی جواب ها دستتان را بگذارید و سوال هایی را که در حاشیه نوشته اید خودتان بصورت شفاهی پاسخ دهید.

پاسخ ها را بصورت شفاهی از بر کنید و یا پاسخ ها را با توجه به آن چیزی که در حافظه تان است بنویسید.

پتانسیلهای حفظی خود را با توجه مواردی که نیاز به حفظ کردن دارند، تقویت کنید.
برای سوال هایی که برای شما سخت هستند، فلش کارت درست کنید.

روزهای سوم، چهارم و پنجم

بین فلش کارت ها و نکات برداشته شده تعویض کنید. برای سوالاتی که فرموله شده اند، بصورت نوشتاری و یا شفاهی از خود امتحان بگیرید.

اگر لازم است، فلش کارت های بیشتری درست کنید.

آخر هفته

از متن ها و دفتری که در آن نوشته اید استفاده کنیدو یک جدول از محتواها ایجاد کنید. شما باید همه ی موضوعات و زیر مجموعه ها ی آن ها را بدانید.

با توجه به جدول تهیه شده، یک برگه درسی درست کنید.

اطلاعات را بصورت شفاهی و با کلمات و زبان خودتان از بر کنید و به آن ها تسلط پیدا کنید.

زمانیکه شما همه ی اطلاعات یک فصل را، یکی کنید.بطور مرتب و دوره ای برگه درسی را مرور کنید.بنابراین در زمان امتحان مجبور نیستید، با شتاب و عجله درس بخوانید.

منبع (با اندکی تلخیص):     http://www.studygs.net/texred2.html