نگرانی

یاد بگیرید که چگونه نگرانی در مورد آینده را متوقف کنید:

 1. افراد نگران ، زمان حال خود را خراب می کنند.

افراد نگران قسمت عظیمی از زندگی خود را خراب می کنند و خود را به خاطر حوادثی که اصلا اتفاق هم نیفتاده ناراحت می کنند. زندگی کوتاه است و نباید با فکر کردن به اینکه ممکن است حوادثی در آینده بیفتد، هدر برود. سعی کنید فقط به امروز فکر کنید و فردا را بگذارید برای همان فردا. اگر شما امروز خود را موفق ببینید، ممکن است فردا کاری را که بیشتر دوست دارید انجام دهید و میبینید که نا امیدی از بین می رود.

 1. افراد نگران ، نمی تواند آینده را پیشگوئی و یا کنترل کنند.

کنترل کامل داشتن بر زندگی غیر ممکن است. هیچ کس توانایی پیش گویی و کنترل آینده را ندارد. افراد باید عدم اطمینان حاصل از ندانسته هایشان را با صرف انرژی بر روی ۲ مورد کنترل کنند : افکارشان و فعالیت هایشان.

 1. افراد نگران عواقب کار را بزرگ می کنند.

افراد نگران تمایل به داشتن استرس و افکار منفی درباره آنچه ممکن است اتفاق بیفتد را دارند. ما هیچ وقت نمی توانیم پیش گویی کنیم که چه اتفاقی ممکن است بیفتد.

 1. افراد نگران فکر می کنند که تفکرات آنها سازنده است.

افراد باید به جای ایجاد مسائل آنها را حل کنند. بیایید نگرانی درباره آینده را کنار بگذاریم و به حل مسائل امروز بپردازیم.

 1. افراد نگران همیشه نمی توانند تمرکز کنند.

افراد باید به ارزش ها و زندگی شان در زمان حال فکر کنند که این توانایی را پیدا کنند که تصمیمات و انتخاب های صحیح داشته باشند.

 1. مغز افراد نگران بطور متفاوتی عمل می کند.

کارکرد مغز در نگرانی متفاوت از کارکرد آن در شرایط بدون نگرانی است. آگاه باشید که افکار منفی و نگرانی بر روی سلامت مغز اثر می گذارند. نگرانی می تواند یک عادت شود و عادت می تواند اثرات منفی داشته باشد، پس حتما سعی کنید در زندگیتان بر روی موارد مثبت متمرکز باشید.

 1. افراد نگران برای تصمیم گیری مشکل دارند.

تصمیم گیری برای افراد نگران سخت است زیرا تمرکز زیادی بر روی عواقب منفی تصمیم گیری میگذارند و زمانیکه تصمیم می گیرند، نگران این هستند که بهترین تصمیم را نگرفته باشند.

 1. افراد نگران احساس درک کمتری دارند.

افراد نگران نمی توانند خودشان را از نگرانی به اندازه کافی دور نگه دارند تا بتوانند آگاهی و درک بهتری نسبت به موقعیت خود داشته باشند. فردی که نگرانی کمتری دارد، می تواند نتایج ممکن را درنظر گرفته و تجزیه و تحلیل کند که کدام یک از آن ها ممکن است اتفاق بیفتد.

 1. افراد نگران نمی توانند دلیل نگرانی خود را بفهمند.

یکی از مشکلاتی که افراد نگران با آن درگیر هستند ، نگرانی همیشگی است که هیچ دلیلی هم نمی توانند برای نگرانی خود پیدا کنند.

 1. افراد نگران در هر زمان و در هر جایی نگرانند.

این افراد قابلیت این را دارند که در هر زمانی و در هر مکانی نگران باشند. آنها فکر می کنند که باید برنامه ای برای هر اتفاق بدی که ممکن است پیش بیاید، داشته باشند. در نتیجه نمی توانند به کار و خانواده ی خود و سایر مواردی که به توجه آنها نیاز دارند، برسند.

 1. افراد نگران اعتماد بنفس ندارند.

برای ایجاد اعتماد بنفس، افراد باید کارهایی را که از انجام آن لذت می برند انجام دهند.

 1. افراد نگران نمی توانند در وضعیت های ملامت انگیز نتیجه مثبتی ببینند.

اگر فرد نگران صحنه ای از یک ماشین تصادف کرده در ذهنش باشد، همین تصویر ملکه ذهن او خواهد شد و هیچ اتفاق خوبی را در آن موقعیت نخواهد دید.

 1. افراد نگران پاسخ های صحیح را نمی دانند.

افراد نگران باید از خود بپرسند، آیا این مساله برای من مهم است؟ آیا واقعا این مساله یک مشکل است؟ و آیا من می توانم آن را کنترل کنم ؟ این افراد به این دلیل نگران می شوند که جواب این سوال ها را نمی دانند.

 1. افراد نگران نمی دانند چگونه احساسات مضر را تشخیص داده و کنترل کنند.

افرادی که نگران نیستند نگرش سالم تر و بهتری دارند و سعی می کنند احساسات منفی را درک کرده و آن ها را کنترل کنند.

 1. افراد نگران از شکست خوردن احساس نگرانی دارند.

نگرانی زیاد درباره شکست از خود شکست سخت تر است. همچنین این نگرانی مانع یادگیری از شکست و استفاده از تجربه آن در آینده می شود.

منبع (با اندکی تلخیص): http://www.planetofsuccess.com