تاثیر صبحانه , یادگیری , تمرکز , صبحانه , مدرسه , پروتئین , کربوهیدرات , صبحانه سالم

تاثیر صبحانه در یادگیری کودکان چقدر است ؟

موسسه خوارزمی مسئله رابطه یادگیری و تاثیر صبحانه را شرح می دهد.

شرح مسئله تاثیر صبحانه :

تحقیقات نشان می‌دهند که کودکانی که صبحانه میل می‌کنند نسبت به کسانی که از خوردن آن اجتناب می‌کنند، در ساعات حضور در کلاس درس از تمرکز بالایی برخوردار می‌باشند.

رعایت مسئله مطرح شده به‌صورت روزانه منجر به بهبود تمرکز ذهنی و افزایش یادگیری و درنهایت، کسب نمرات بهتر خواهدشد.

طرفداران مداوم آن، بیشتر در بحث‌های کلاسی مشارکت خواهندداشت و مشکلات خود را در مدرسه، بهتر می‌توانند مدیریت نمایند.

درنهایت، این افراد نمرات بهتری کسب خواهندنمود.

لازم به ذکر است که عملکرد بهتر دانش‌آموز در اثر خوردن صبحانه در راستای برقراری تعادل بین پروتئین و کربوهیدرات اتفاق خواهد افتاد.

از طرفی، انرژی حاصل از کربوهیدرات‌ها منجر به مشارکت بیشتر کودکان شما در فعالیت‌های جسمی و فیزیکی در مدرسه خواهدشد.

همچنین، این افراد از سلامتی خوبی برخوردار خواهندشد.

به دلیل قوای جسمی قوی، احتمال اینکه این افراد در معرض بیماری قرار گیرند بسیار پایین خواهدبود.

پیشنهاد می‌شود در وعده غذایی موردنظر برنامه‌ای بر اساس مواد غذایی مغذی مانند پروتئین و کربوهیدرات درنظر گرفته‌شوند.

یک صبحانه سالم می‌تواند شامل تخم‌مرغ، میوه، سبزیجات، و شیر باشد.

برگرفته از: live Strong