ژنتیک پزشکی

داوطلبان رشته بیوانفورماتیک و بیوتکنولوژی پزشکی :

کلاس آنلاین و جزوه تضمینی زیر نظر اساتید برجسته

همراه با آزمونهای آزمایشی، مشاوره عمومی و تخصصی، حل تست و رفع اشکال

موسسه خوارزمی برای شما داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد ۹۶ ، بسته های آموزشی خوارزمی را جهت قبولی در رشته بیوانفورماتیک و بیوتکنولوژی پزشکی تدارک دیده است.

با توجه به مبهم بودن منابع بیوانفورماتیک و نگرانی داوطلبان در راستای این مسئله و عدم دسترسی به تست های جامع و معتبر، همچنین اهمیت این درس در رشته های بیو انفورماتیک و بیوتکنولوژی پزشکی، خدمات آموزشی موجود راهی مطمئن برای تسلط بر این درس را برای شما عزیزان فراهم می کند.

با ما همراه باشید و به دانشگاه مطلوب خود بیندیشید….