کلاس مدیریت بازاریابی

زمان برگزاری کلاس مدیریت بازاریابی استاد زکی پور

کلاس مدیریت بازاریابی :

کلاس های آنلاین مدیریت بازاریابی استاد زکی پور چهارشنبه ها در ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰ برگزار می شود.

همچنین علاوه بر کلاس مدیریت بازاریابی ، درس تحقیق در عملیات این استاد نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.

واحد آموزش

موسسه آموزشی خوارزمی