نگرش مثبت , قدرت نگرش , مشکلات زندگی , اعتمادبه‌نفس

آشنایی با مسئله نگرش مثبت

موسسه خوارزمی مسئله نگرش مثبت را شرح می دهد.

مقدمه:

نگرش هر فرد در زندگی او تأثیر به سزایی دارد.

روشن شدن این مسئله می‌تواند به شما در چگونه مواجه‌شدن با مسائل و مشکلات زندگی کمک نماید.

در حقیقت، نگرش شما در زندگی، مسیر شما را در زندگی مشخص خواهدنمود.

شرح ارزش نگرش مثبت:

شخصی را تصور نمائید. درباره ویژگی‌های این فرد فکر نمائید.

این شخص می‌تواند فردی خلاق، بی‌انگیزه و یا دارای هر ویژگی‌ای که به ذهن شما می‌رسد، باشد.

به‌طور خاص، بار دیگر یک مدیرعامل را تصور نمائید. درباره نحوه زندگی این فرد فکر نمائید.

مجدداً، یک کارگر ساده را در نظر بگیرید و کمی درباره نحوه زندگی و ویژگی‌های فردی او اندیشه نمائید.

ممکن‌است، شما مدیرعامل را فردی ثروتمند و باانگیزه بدانید. و در مقابل، فرد کارگر ازنظر شما فردی بی‌استعداد و بی‌اراده باشد.

درواقع، جواب تحلیل شما به نحوه نگرش شما برمی‌گردد. شما یا فردی خوش‌بین هستید و یا بالعکس، فردی بدبین. نگرش دیگر در رابطه با افراد، واقع‌گرایی است.

از ویژگی افراد با نگرش مثبت، مثبت بودن طرز فکر در همه حال است.

این افراد اعتقاددارند که با تلاش و کوشش، اهداف دست‌یافتنی می‌شوند.

عبارت “غیرممکن” برای این افراد مفهومی ندارد.

این رفتار منجر به کسب تجربیات ارزشمند توسط آن‌ها خواهد شد.

تقویت اعتمادبه‌نفس از مزایای دیگر این نگرش است.

 

برگرفته از: Planet Of Success