انواع دانشجویان

انواع دانشجویان با توجه به هدف گذاری در تحصیل در سه دسته قرار می گیرند:

اولین گروه: دانشجویانی که هدف خود را از تحصیل نمی دانند.

این نوع از دانشجویان اصلا نمی دانند که چرا زمان ارزشمند خود را در دانشگاه می گذرانند. بیشتر این افراد نمی دانند اگر دانشگاه نروند چه کار دیگری می توانند انجام دهند. تکیه کلام این افراد استفاده از عباراتی مانند ” خانواده ام از من خواستند به دانشگاه بروم ” ، “همه ی اطرافیانم به دانشگاه رفته اند ” و … است. این دانشجویان اهدافشان را با توجه به اهداف خانواده انتخاب می کنند و با رسیدن به این اهداف تلاش می کنند که خانواده شان را شاد کنند. ولی این اهداف، اهداف واقعی خودشان نیست و آنها را خوشحال نمی کند. اگر با این چنین شرایطی مواجه شدید، باید سعی کنید دلایل شخصی خود را برای درس خواندن پیدا کنید و کاری با خانواده، دوستان و بقیه نداشته باشید. خیلی خوب است که والدینتان شما را پشتیبانی کنند و از شما بخواهند کاری را در زندگیتان انجام دهید، ولی در نهایت این شما هستید که می خواهید در آینده با تصمیماتتان زندگی کنید پس شما باید مسئولیت تصمیمات خود را در زندگیتان به عهده بگیرید. اگر شما هیچ دلیل دیگری به غیر از ” خانواده ام از من خواستند به دانشگاه بروم ” ، “همه ی اطرافیان به دانشگاه رفته اند ” ندارید، باید بطور جدی دوباره به تصمیمتان فکر کنید.

دومین گروه: دانشجویانی که هیچ برنامه ای برای بعد از تحصیل خود ندارند.

اگر شما از این دسته از دانشجویان بپرسید که بعد از دانشگاه می خواهند چه کاری انجام دهند، آنها خواهند گفت “هیچ نظری ندارم”. این دانشجویان هیچ هدفی برای بعد از تحصیل خود ندارند. مشکل بسیار بزرگی نیست که ایده ای  برای زندگی خود نداشته باشید، بخصوص زمانی که جوان هستید، ولی ایده داشتن برای زندگی جنبه های انگیزشی موثری برای رسیدن به هدف ، پیدا کردن دلیل برای درس خواندن و پیدا کردن هدف برای همه ی تلاش هایتان دارد. تفاوت زیادی بین دانشجویانی که برای بعد از فارغ التحصیلی خود برنامه ریزی و هدف دارند و آنهایی که فاقد هدف هستند وجود دارد.

 سومین گروه: دانشجویانی که دقیقا اهداف خود را می دانند و می دانند که به چی چیزی می خواهند برسند.

این دانشجویان با هدف مشخصی به دانشگاه می روند و اهداف بزرگی دارند که باعث میشود انگیزه آنها برای درس خواندن افزایش پیدا کند. هدف داشتن مزیت بزرگی برای این دانشجویان است زیرا باعث میشود در جهت رسیدن به اهدافشان تلاش کنند.

منبع (با اندکی تلخیص): http://www.planetofsuccess.com