اندازه گیری موفقیت , ارزیابی موفقیت , مسیر فردی , رضایت , سطح موفقیت , متعهد بودن , قدرت قدردانی

اندازه گیری موفقیت به چه معناست؟

موسسه خوارزمی مسئله اندازه گیری موفقیت را آموزش می دهد.

مقدمه:

توانایی اندازه‌گیری میزان موفقیت تأثیر زیادی بر زندگی شما دارد. و این عمل تا حدود زیادی نحوه عملکرد شما را تحت تأثیر قرار خواهد داد. اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که چطور می‌توان موفقیت را به‌درستی اندازه‌گیری نمود؟

اهمیت بررسی مسئله به دلیل شناسایی نقاط ضعف و قوت، تقویت نقاط قوت و برطرف ساختن نقاط ضعف به‌منظور توسعه و بهبود موفقیت‌ها می‌باشد.

نحوه اندازه‌گیری موفقیت :

در این قسمت مواردی به شما پیشنهاد خواهد شد که با توجه به آن‌ها می‌توانید میزان موفقیت خود را از طریق بررسی رابطه خود با سایرین اندازه‌گیری نمائید:

 1. بررسی اثر مثبت شما بر دیگران
 • دیگران از دوستی با شما چقدر سود می‌برند؟
 1. توانایی در غلبه بر شرایط سخت و مشکلات
 • ثروت، دارایی مادی و قدرت معیارهای خوبی برای اندازه‌گیری موفقیت نیستند.
 1. محقق ساختن اهداف شخصی
 • با تعریف اهداف مهم و معیارهایی برای اندازه‌گیری آن‌ها، می‌توانید ارزیابی موفق‌تری داشته‌باشید.
 1. تعیین مسیر فردی
 • موفقیت خود را از طریق مقایسه دستاوردهای خود با دستاوردهای شخص دیگری اندازه‌گیری نکنید.
  چراکه، این روش عادلانه نیست. تلاش شود که مسیر شخصی بر اساس هدف/ اهداف شخصی تعیین شوند.
 1. مقابله قدرت و شجاعت با مشکلات
 2. توانایی کسب رضایت
 3. انجام امور موردعلاقه
 4. تعیین موارد ارزشمندی
 • شناسایی ارزش‌هایی که توسط فرد به جهان اضافه خواهد شد، از نکات دیگری است که در هنگام اندازه‌گیری سطح موفقیت می‌بایست رعایت شود.
 1. توانایی لذت بردن از هرلحظه
 2. وفادار و متعهد بودن
 3. برخورداری از قدرت قدردانی
 4. مراقبت از خانواده

 

برگرفته از: Planet Of Success