آزمون ept

سوالات EPT بهمن ماه ۹۶

انتشار سوالات وکلید های آزمون ای پی تی بهمن ماه۹۶

تذکر مهم : سوالات آزمون EPT در تنوع مختلف و با محتوای یکسان طراحی شده است.لذا داوطلبان در بررسی و بهره
برداری از سوالات و کلید مربوطه دقت نمایند.

آزمون ept

داوطلبان دوره بهمن ماه آزمون ای پی تی می توانند از امروز شنبه ۲۸ بهمن با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش به نشانی  www.azmoon.net  نسبت به مشاهده سوالات و کلید این آزمون اقدام کنند.

داوطلبان در صورت اعتراض به سوال یا کلید این آزمون می توانند حداکثر تا ساعت ۱۰صبح روز یکشنبه ۲۹بهمن از طریق سامانه مذکور نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام کنند.

پس از پایان مهلت فوق هیچگونه اعتراض در خصوص کلید و سوالات این آزمون پذیرفته نخواهد شد.

 

دانلود سوالات آزمون بهمن ماه

دانلود کلید سوالات آزمون بهمن ماه