اشتغال به کار ۳۵ هزار نفر در پارک های علم و فناوری

پارک های علم و فناوری

اشتغال به کار ۳۵هزار نفر در پارک های علم و فناوری

مجتبی شریعتی نیاسر، عصر دوشنبه در نشست خبری در شیراز بیان کرد: با وجود اینکه وزارت علوم، تحقیقات و

فناوری متولی ایجاد شغل در کشور نیست، اما از سال ۱۳۹۲ و از آغاز فعالیت دولت یازدهم تاکنون به طور میانگین سالانه
حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از بین دانش آموختگان مقطع دکتری در مراکز آموزش عالی جذب کار شدند.

اشتغال به کار ۳۵ هزار نفر در پارک های علم و فناوری

وی، در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی بر لزوم توجه به ایجاد رشته های بین رشته ای در مراکز آموزش عالی گفت:
دستیابی به مرزهای جدید علمی نیاز به شناخت و ایجاد علوم جدید و رشته های بین رشته ای دارد ازاین رو در سه سال گذشته، مجوز ایجاد ۷۰ رشته بین رشته ای در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شده است و هفته گذشته نیز مجوز ایجاد چند رشته جدید علوم شناختی در حوزه نانوبیولوژی، فناوری اطلاعات(IT) و بیو تکنولوژی صادر شد.

وی ادامه داد: در کل کشور پنج دانشگاه به عنوان بین الملل مشخص شده که دانشگاه شیراز در زمره آنهاست.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود در مورد حذف کنکور گفت: برخی از عوامل باید وجود داشتهباشد تا شرایط حذف کنکور فراهم شود و این کار در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به صورت جداگانه قابل بررسی است.

شریعتی نیاسر افزود: در سال ۹۴،کنکور در مقطع دکتری حذف شد اما با وجود اجرای این طرح، در آن سال بامصوبه مجلس جلو ادامه این روند گرفته شد و بی شک این نقد به ممانعت مجلس از استمرار حذف کنکور در مقطع دکتری وارد است.