اثربخشی یادداشت , یادداشت‌برداری , امتحانات نهایی , اثربخشی , سازمان‌دهی یادداشت

تکنیک‌های اثربخشی یادداشت برداری مفید کدام‌اند؟

موسسه خوارزمی مسئله اثربخشی یادداشت را شرح می دهد.

سخن آغازین:

یادداشت‌برداری روشی مفید در مرور و یادآوری مطالب درسی می‌باشد. این مسئله در دوره برگزاری امتحانات نهایی اهمیت بیشتری خواهدیافت. استفاده از مفاهیم کلیدی در نگارش یادداشت‌ها به‌منظور افزایش سطح کیفی متن و درنهایت، مؤثرتر بودن آن توصیه می‌شود. با توجه به اهمیت مسئله، هدف از ارائه مطلب پیش رو، ارائه نکاتی برای افزایش اثربخشی یادداشت تعریف‌شده‌است. بدین منظور در ادامه، مواردی برای تدوین یادداشتی مفید به دانش جویان پیشنهاد می‌شود.

نکاتی برای افزایش اثربخشی یادداشت:

 1. شرکت در کلاس به همراه وسایل موردنیاز به‌منظور انجام یادداشت‌برداری
 • سعی شود که برای اطمینان خاطر چند مداد/ خودکار اضافی (در صورت نوشتن بر روی کاغذ) به همراه داشته‌باشید.
 • در صورت هماهنگی با استاد پیش از شروع کلاس، از دستگاه ضبط صوت استفاده‌شود.
 1. شنونده خوب‌بودن
 • تمرکز کامل بر روی مباحث مورد تدریس توسط استاد
 • به‌منظور حفظ تمرکز در طول مدت برگزاری کلاس، توصیه می‌شود که گوشی همراه قبل از شروع کلاس خاموش شود.
 1. یافتن روشی مفید برای یادداشت‌برداری
 • جهت توسعه تکنیک یادداشت‌برداری تلاش شود. بدین منظور، استفاده از فلش کارت، دفترچه یادداشت و حتی قلم‌های رنگی پیشنهاد می‌شود.
 1. مقایسه عملکرد خود با سایر همکلاسی‌ها
 • یادداشت خود را با متن نوشته‌شده توسط سایر همکلاسی‌ها، به‌منظور تکمیل یادداشت‌ها و انجام اصلاحات بر روی آن، البته در صورت لزوم، مقایسه شود.
 1. مرور، ویرایش و سازمان‌دهی یادداشت
 • مرور متن تدوین‌شده و ویرایش آن پس از اتمام کلاس، ایده مناسبی برای بهبود سطح کیفی یادداشت می‌باشد.

 

  برگرفته از: Intelligent