آموزش و مدرسه , روش های آموزشی

چه عواملی در مفید بودن دوره‌های آموزشی نقش دارند؟

موسسه خوارزمی مسئله آموزش و مدرسه را شرح می‌دهد.

شرح مسئله آموزش و مدرسه:

در هر روز حضور در کلاس درس به چه مواردی باید موردتوجه قرار گیرند؟

پاسخ به این سؤال در گرو بررسی ابعاد مسئله می‌باشد.

هدف از تدوین این مطلب، نیز، بر این اساس تعریف‌شده است.

در ادامه، هر یک از موارد، به‌طور مختصر، شرح داده خواهند شد.

هر یک از دانش آموزان موظف به یادگیری مطالب جدید می‌باشند.

در گام بعدی، آن‌ها باید یافته‌های خود را با دیگران در میان گذاشته و به افزایش سطح علمی دیگران نیز، کمک نمایند.

هر یک از مدیران، معلمان و دانش آموزان می‌بایست درباره آنچه باید یاد گرفته شود و آنچه که باید یاد داده شود، تأمل نمایند.

فرصت‌های نوآوری نیز، در زمان حضور دانش آموزان گرامی در مدرسه و یا مرکز آموزشی به‌خوبی فراهم‌شده است.

از طریق طرح پرسش و برخورد با چالش‌ها، معیارهای تفکر دانش آموزان و حتی، مسئولین مرکز آموزشی شکل خواهد گرفت.

یکی از راهکارهایی که می‌تواند منجر به تقویت روحیه خلاقیت در دانش آموزان شود، مبارزه آن‌ها با مشکلات می‌باشد.

و این راه‌حل با دخالت مؤثر معلمان به موفقیت ختم خواهد شد.

در حقیقت، معلمان، دانش آموزان را در موقعیت‌های چالشی قرار می‌دهند و به آن‌ها اجازه می‌دهند که خود راه‌حلی نوآورانه ارائه نمایند.

از طرفی، دانش آموزان باید از سطح علمی فعلی خود اطلاع یابند که بتوانند برنامه درستی جهت دستیابی به موفقیت‌های حال و آینده خود و ریشه‌کن نمودن شکست‌ها طرح‌ریزی نمایند.

این مسئله تنها، با کمک خودارزیابی امکان‌پذیر می‌باشد.

البته، مسئولین و معلمان مرکز نیز، کمک شایانی در این راستا می‌توانند ارائه نمایند.

همچنین، یادگیری مرتبط عامل دیگری جهت تحقق هدف نهایی از آموزش‌وپرورش می‌باشد.

در این راستا، رسانه‌های اجتماعی می‌توانند کمک و راهنمای مناسبی جهت ارتباط با کارشناسان و متخصصین مختلف می‌باشد.

مهارت‌های کسب‌شده طی حضور در دوره‌های آموزشی:

در مجموع، می‌توان این‌طور بیان نمود که؛ مجموعه مهارت‌هایی که افراد در صورت شرکت در دوره‌های آموزشی برای اولین بار یاد می‌گیرند و یا دانش خود را تکمیل می‌نمایند عبارت‌اند از:

۱٫ مهارت گفتگو در رابطه با مبحث موردنظر؛

۲٫ آموزش و یادگیری مرتبط؛

۳٫ خودارزیابی؛

۴٫ فرصت نمایش خلاقیت فردی؛

۵٫ تفکر اصولی؛

هدف تعریف‌شده ما، جلب رضایت شما می‌باشد.

امید است مطالب مطرح‌شده در این بخش، زمینه ادامه همراهی شما با ما را در آینده فراهم نماید.

 

برگرفته از: Teach Thought